<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Aarhus SOSU-skole

Levende skolemiljø i forstaden

2013

sted | Skejby, Aarhus

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Aarhus Kommune

areal | 20.000 m2

år | 2013

samarbejde | CEBRA architecture, Tri-Consult

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Luyao Kong, Eriko Maekawa

 

 

Aarhus Social – og sundhedsskole har brug for nye og mere mere tidssvarende rammer. Skolens grundstykke ligger i et nyere forstadsområde til Aarhus, hvortil der i fremtiden bliver nem adgang med letbane. Udfordringen ved at bygge i forstaden er, at der ikke er noget bymiljø, og området er primært domiciler, hvortil folk primært ankommer i bil.

 

Letbanen placeres langs grundens sydlige hjørne, og skolen har derfor en enestående chance for at skabe et miljø, der kan invitere folk i området indenfor. Landskabet er formgivet som bløde bølgende figurer i samspil med bygningens programmer og form. Formerne skaber plads for ophold og aktivitet, og opdeler samtidig områdets praktiske funktioner mellem parkering, affald og brand. Ud mod vejen tilføres skolen et dyrkningsområde, hvor blomstrende æbletræer og bistader beriger det knastørre og skrabede forstadsliv.

 

Some description

Visualisering af skolen med omgivelser 

 

Some description

Diagram af terræn / trafik

 

Some description

Inspiration 

 

Some description

Diagram af program

 

Some description

Situationsplan af sosu-skolen

 

Some description

 

Some description

Snit af nord - syd 

 

Some description

Snit af vest - øst

 

Some description

 

Danish Russian