<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Artillerivej legeplads

Topografisk naturlegeplads ved Amager Fælled

2011

sted | Artillerivej, København

opgave | Projektopgave, programmering, projektering, fagtilsyn

bygherre | Københavns Kommune

areal | anlagt areal 1.000 m2, samlet område 1.500 m2

år | 2011

medarbejdere Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar

 

 

Legepladsen er udformet som et langstrakt ø-rige – ’Øland’ – i et delta af ’flydende’ asfalt. Øerne har hver deres karakter og tilsammen udgør de et univers af legemuligheder. Ø’erne har hvert et navn – som refererer til øens aktivitetsmuligheder. For eksempel er ’Påske-øen’ placeret som en drageryg med store kampesten og ’Edderkoppens ø’ er udstyret med et stort klatrenet, som man kan klatre rundt i som en edderkop.

Længst ude mode vejen ligger en af områdets højeste ø’er, som fungerer både som en støjmæssig og visuel barriere mod vejen.

 

Legepladsen ligger så den forbinder Amager Fælleds grønne naturlige landskab med Islandsbrygge og vandet. Der er ikke budget til at udnytte hele grunden, og det er nødvendigt at placere legepladsen helt rigtigt herpå. Legepladsen indrammes af buske på begge sider, og man vil fornemme stedet som en stor lege-passage imod fælleden.

 

Jordens forurening skal håndteres. Enten skal det forsegles med belægning mod forureningen, eller også skal der være 50 cm ren jord på forureningen. Denne udfordring er blevet til projektets bærende designprincip. Øer af ren jord udlægges og asfaltstier forsegler jorden mellem dem. I overgangen mellem forsegling og ø, trækkes forseglingen/asfalten med op på siden af øen, så der skabes stier med bløde hævede asfalt sider, i op til 50 cm højde. På denne måde undgår man, at forurenet jord står frit. 

 

 

Some description

 Foto fra stedet efter udførelse

 

Some description

Luftfoto

Some description

Diagrammer af områdets potentialer og omstændigheder

 

Some description

 

Some description

Inspirationsfotos 

 

Some description

 

Some description

Skitse af 'ø-havet' 

 

Some description

Grundelementerne i opbygning af legepladsen 

 

Some description

Samlet overblik i plantegning - Mellem ø'erne 'flyder' asfalten på det grønne areal.

 

Some description

 

Some description

Snit af legepladsen med ø'ernes funktioner 

 

Some description

Konstruktionssnittet fortæller om opbygningen på den forurenede jord

 

Some description

Foto fra stedet efter udførelse 

 

Some description

Fotos fra stedet i brug efter udførelse 

 

Some description 

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Danish Russian