<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Herlev Åhuse

Nyt boligområde i grønt område

2015

sted | Herlev

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Samvirkende Boligselskaber SAB, KAB

areal | 2.680m2

år | 2012-2015

samarbejde | KANT Arkitekter, W. Lynggaard Petersen, hamiconsult, JL ENINEERING

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard

 

 

Herlev Åhuse ligger på den landskabelig og vigtige grøn grund, hvor byens grønning løber sammen med åen. Dette landskabelige tema er blevet bebyggelsens hovedid. Byen og det grønne blandes i en let bebyggelsestype, med dobbelthuse, små private terrasser og en stor fælles bebyggelses grønning. Denne grønning bliver et stykke å-landskab med vilde blomster, bålplads og plads til kaninbur.  Landskabets materialer er rå beton sat sammen med pilekrat og vilde græsser.

 

Bebyggelsen er kompakt, og består af enkle funktionelle private dobbeltboliger, hvor parkering, renovation og adgangsforhold er private for den enkelte bolig. Landskabet bliver den fælles ramme, hvor bebyggelsen fletter sammen med og åbner op mod både byen og mod å-landskabet.

I hovedprojekteringen er indarbejdet LAR-løsninger så hovedparten af regnvandet kan håndteres lokalt. Tætte belægninger er minimeret, græsarmering er opbygget på rodvenligt og permeabelt bærelag og i fællesarealet er der disponeret forsinkelsesbassiner i form af lavninger, som er beplantet med pilekrat og fugttålende robuste stauder.

 

Some description
Herlev Åhuse set fra engen

 

Some description
Luftfoto - området er markeret

 

Some description
Landskabsdiagrammer

 

Some description
Diagramplaner af flow og de nære udearealer

 

Some description

Plantegning med udearealer

 

Some description

Visualisering fra gadeniveau

 

Some description

Snit med niveauspring

Some description
Terrasser mod fælles grønning 

Some description
Opholdsarealer med blomstrende hegn

Some description
Passager mellem husene

 

Gem

Gem

Danish Russian