<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Huertos Urbanos

Workshop forløb i Mexico City

2012

sted | Mexico City

opgave | Workshop og forelæsningsforløb

år | 2012

samarbejde | Bureau Verde, SAPM, CAM SAM, Ibero

 

 

Se mere om workshoppen her på Den Danske Ambassade i Mexico:

http://mexico.um.dk/da/nyheder/newsdisplaypage/?newsID=DEBEF06A-AC56-47BB-8427-10F7F50FF7FB

Eller i Arkitektforeningens nyhedsbrev:

http://arkitektforeningen.dk/artikel/nyheder/mexicanske-udfordringer

 

Workshoppen ’Huertos Urbanos’ var arrangeret som et samarbejde mellem landskabsarkitektuddannelsen på det nationale universitet (UNAM / Fabiola Pastor), den mexicanske landskabsarkitektforening (SAPM / Francisco Lunah) og den mexicanske arkitektforening (CAM-SAM / Laura Alonso). Workshoppen var et 5 dages forløb, der samtidig erstattede landskabsarkitektforeningens traditionelle årlige en-dags-kongres.

 

Temaet for workshoppen var ’Huertoes Urbanos’ eller ’urbane (dyrknings)haver’. Emnet var bredt ud, så det både greb tilbage i historien og inkluderede nutidige eksperimenter i både DK og Mexico. Derigennem berørtes temaer som demokratiske organisationsformer, kommunale muligheder og begrænsninger, konkrete teknologier udforskedes, og de sociale og mentale gevinster ved havebrug diskuteredes. Forløbet var organiseret som en vekslen mellem intensive forelæsninger afholdt af  praktikere, forskere og repræsentanter for den politiske organisation og projektarbejde i grupper. Samtidig med at deltagerne modtog meget tværfaglig viden, skulle den også anvendes i projektarbejdet, hvor de tværfaglige grupper sammen skulle udarbejde et forslag til en konkret grund. Dette gjorde forløbet meget intenst og involveringen fra deltagerne var maksimal.

 

MIST+grassat var inviterede som key-note speakers og gennemgående gæstelærere og kritikere i hele workshop-forløbet. Vi havde derfor inden afrejsen udvekslet overordnede retningslinjer for kurset og temaer for de enkelte forelæsninger i forløbet med arrangørerne.

 

Workshoppen, var langt mere vidtrækkende og ambitiøs end vi før afrejse havde forestillet os. Vi er derfor vendt tilbage til Danmark inspirerede af deres høje ambitions niveau og stolte af, at have været ’de internationale keynote-speakers’ på forløbet. Samtidig var hele forløbet en både faglig og fagpolitisk international udveksling, der på en gang satte vores egen landskabsarkitektfaglige tilgang i perspektiv og skabte forståelse for fagets vilkår og udfordringer i Mexico.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Danish Russian