<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

World Landscape Expo, Jinzhou, Kina

"The World is a (Kitchen) Garden" ; kolonihaver og byudvikling

2013

sted | Jinzhou, Kina

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Team of World art landscape exposition

areal | Del 2.800 m2

år | 2013

samarbejde | TRANSFORM

medarbejdere | Anne Galmar og Anne Dorthe Vestergaard

 

 

I konkurrencen om World Landscape Expo 2013 er 20 landskabsprojekter udvalgt fra hele verden. VEGAs vision er, at projektet både er en del af  ”World Landscape Expo Park”, og et forslag til at drive byudviklingen i de kinesiske millionbyer i en mere bæredygtig retning. Projektet er expoens eneste skandinaviske bidrag.

Vores bud er en nyfortolkning af kolonihavnes koncept, som på én gang er en fortælling om dansk samfundsudvikling gennem de seneste godt 100 år og samtidig en kommentar til den aktuelle kinesiske buldrende byudvikling. I den kinesiske bevægelse fra land til by – både demografisk og fysiske – stables boliger ovenpå hinanden i tætte enheder, med uudnyttede arealer omkring og mellem boligerne. Vores projekt er derfor et konkret forslag til at udnytte arealerne til temporære dyrkningshaver for beboerne i området. I stedet for én stor have, opdeles haven i 15 små havelodder, som hver især kan dyrkes af en kinesisk familie. Centralt i projektet er en pavillon, som kan fungere som cafe og/eller fælleshus for haverne - tegnet af TRANSFORM.

Havelodderne er alle 7x7 m, omkranset af en hæk og med en lille låge. De er udstyret med et multifunktionelt skur, der kan rumme værktøj, skabe skygge og give mulighed for ophold. Inden for rammen er de enkelte haver meget forskellige og rummer både højbede, minidrivhuse og bassiner til vandplanter. Typiske kinesiske grøntsager som bak choi, spinat, tomater og melonplanter er sirligt plantet i rækker eller cirkler, mens den typiske danske ligusterhæk er en hjemmehørende, lokal art i området nord for Beijing!

Some description

Central passage gennem udstillingen

 

Some description

Some description

Konceptdiagram
By-økologi i lille skala.
Vi inddrager de midlertidigt ubenyttede arealer til lokal dyrkning og fødevare-produktion, og kolonihavekonceptet vil være et værktøj for den videre byudvikling i en større skala.

 

Some description

Situationsplan

 

Some description

Haverne og den centrale fælles pavillon

 

Some description

Havetyperne i plan og snit

 

Some description

1. spadestik på stedet, 2012

 

Some description

Møde med lokale repræsentanter

 

Some description

Besøgende i foråret

 

Some description

Fælles køkken i havepavillonen

 

Some description

Trædefliser i græsarmeringen

 

Some description

Skygger fra æbletræerne

 

Some description

Rum mellem hækkene

 

Some description

Frodige grønne havelodder, efteråret 2013

 

Some description

 

Some description

Havelåge i jern

 

Some description

Stålskure med haveredskaber

 

Some description

Blomstrende æblegrene

 

Some description

Bassin til dyrkning

 

Some description

Grønne afgrøder i cirkelmønster

 

Some description

Chili og kål

 

Some description

Bassin med vandkastanjer

 

Some description

Trædesten mellen højbede

 

Some description

Mist bænke

 

Some description

Chili

 

Some description

Detalje, tegl, stål og beplantning

 

Some description

Vandbassin med åkander

 

Some description

Artiklen om vores projekt fra Politiken, link her


Gem

Gem

Gem

Danish Russian