<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Kulturarv og kirke

Vores fælles kulturarv kræver løbende en fornyet stillingtagen, når gamle anlæg forfalder og landskaber vokser til. Når vi arbejder med kulturarvsprojekter er det ofte fordi, der er opstået behov for nye eller andre funktioner i og med programmerne omkring opgaverne har ændret sig.

 

Historien er en væsentlig inspiration i al vores arbejde samtidig med, at vi kobler til den nutid vi lever i. Oprindelige barokanlæg, senere tilføjelser og tilgroninger indebærer en mangfoldig arv som vi respekterer, når vi møder anlægget anno 2014. Derfor er vores kulturarvsprojekter væsensforskellige fra den drastiske plan med synlige og nutidige tilføjelser. Vi arbejder med den delikate renovering og den oplevelsesmæssige fornyelse.

 

Opgaverne tager udgangspunkt i en grundig analyse, hvor både historisk kortlægning, registrering af anlæggets nuværende stand og vurdering af potentialer er forudsætningen for arbejdet. Projektudviklingen sker i dialog med både ejere, brugere, historikere og anlægsteknikere.

 

• Renovering af historiske anlæg og haver

Alt der vokser og gror er i en konstant transformationsproces, dels hen over årstiderne, men også henover årene. Beplantning anlagt i én størrelse, ændrer tæthed og volumen henover årene, så rumligheder, akser og forløb ændres markant. Anlæg har derfor behov for en løbende genvurdering, hvor både sundhedstilstand og rumligheder vurderes. Vi kan udvikle planer, der tager historiske anlæg tilbage til deres unge dage, før man kaster sig ud i fornyelse eller forenkling af en gammel have.

 

• Nye funktioner i historiske anlæg

Det er ikke det samme i dag at være godsejer som for 200 år siden. Der kan derfor være behov for at indarbejde nye stier og passager og andre funktioner i eksisterende anlæg. Her kan historiens lag og tidens spor bevares og gøres levende som en ramme for oplevelsen af den nye funktion.

 

• Ny planlægning

Fredede anlæg har ofte ikke længere den funktion de er blevet skabt til og går ofte uudnyttede hen i byerne, på grund af manglende ressourcer. Ved at skabe leg i anlægget, kan man formidle og fortælle historien om anlæggets gamle funktion med en ny betydning for byens beboere. Samtidig kræver det helt særlige hensyn at arbejde på fredede anlæg, sådan at fortidsmindet ikke skæmmes. Det er vigtigt hele tiden at holde sig for øje, at kulturstyrelse vægtes højt. At anlægge på fortidsminder er derfor en delikat opgave, der kræver stor indlevelse og respekt.

Danish Russian