Første spadestik på udvidelsen af TrygFondens Familiehus

Med Regionsformand Bent Hansen i spidsen, sammen med en flok af familiehusets børn, blev der gravet for på projektet om en udvidelse af TrygFondens Familehus.