Udviklingsplaner og
rådgivning

Kirkegården har brug for løbende tilpasning, i forhold til ændrede behov og nye ønsker til typer af gravsteder. Med respekt for traditionerne hjælper vi jer på vej til et tidssvarende anlæg.

Klimaforandringer der har betydning for de stedsegrønne plantninger og krav til optimering af driften giver nye udfordringer, som kan indpasses gennem en helhedsbaseret planlægning af jeres kirkegård. Vores viden om kirkegården som et kulturhistorisk anlæg, som rum omkring sorg og som et betydningsfuldt sted i sognet sikrer det bedst mulige udgangspunkt for at løse de praktiske udfordringer som også skal rummes på kirkegården.

Anne Galmar har siden 2019 fungeret som kirkegårdskonsulent i Lolland- Falster Stift, og er her, som stiftets særlige sagkyndige, med til at forvalte øernes mange smukke og kulturhistorisk unikke kirkegårde. Hvervet som kirkegårdskonsulent giver en forståelse for stifternes perspektiv på kirkernes omgivelser og for relationen til både Nationalmuseets og til de lokale museer. Som aktiv deltager i Foreningen for Kirkegårdskultur deltager Anne Galmar løbende i konferencer og anden erfaringsudveksling, og er desuden en del af netværket for samtlige danske kirkegårdskonsulenter.

Tegnestuen arbejder i hele landet med hjælp til både at tilrettelægge den gode helhedsplan for udvikling af kirkegården og med mindre fysiske projekter anlægsprojekter som eksempelvis etablering af ny belægning for at skabe en bedre tilgængelighed. Helhedsplanerne udvikles altid med udgangspunkt i kirkegårdens eksisterende og særegne kvaliteter, sognets behov og en fremskrevet behovsberegning for gravsteder

Det er vores vision at gøre kirkegården tilgængelig for alle sognets beboere, som et fint, rart og vedkommende sted. Et grønt og venligt rum, hvor man færdes og mødes i det daglige og som man derfor har et tilhørsforhold til, når man selv eller som efterladt skal træffe beslutning om et eventuelt gravsted. Og, i et større samfundsmæssigt perspektiv, forhåbentlig at hjælpe med til at vi alle bliver bedre til at kunne rumme ikke bare egne men også andres tab og sorg.

Samtidig ønsker vi at bringe en større frodighed og årstidsvariation ind på kirkegården. Der findes meget gammel og ny viden om ”helende haver”, som kan bruges her. Endeligt er vigtigt for os at sikre den grønne kulturarv, der ligger i eksisterende hækstrukturer, eksisterende træplantninger, diger og alléer o. lign. Kirkegården har været en kulturbærende institution i 1000 år, og sammen med menighedsråd og kirkegårdsleder planlægger vi for de næste 1000, ved at værne om det skønne der er blevet os efterladt, og planlægge for dem der kommer efter os.