<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Job

JOB:

Kvalificerede ansøgninger sendes til job@vegalandskab.dk
Ansøgere kan være både landskabsfagligt eller bygningsfagligt uddannede.

 

PRAKTIK:

Vi er altid interesseret i undersøgende og fagligt ambitiøse praktikanter. 
Praktik hos os er muligt for alle nationaliteter og der kræves ingen formel landskabelig studie baggrund – en stærk interesse for rum, form og forløb er grundlaget.

Kontakt os for mere info: adv@vegalandskab.dk

SE PRAKTIKOPSLAG

 

INTERNSHIP:

We are always interested in curious and creative interns. 
Internship in our office is open to all nationalities and requires no formal landscape studio background - a strong interest in space, form and process is fundamental. 

Please contact us for further information: adv@vegalandskab.dk

SEE INTERNSHIP BULLETIN

Danish Russian