<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Amalie Grove

Team KBH

Some description

Landskabsarkitektstuderende

 

Mail: sag@vegalandskab.dk 

Ansættelser:

2019 VEGA landskab 
2018 VEGA landskab (praktikant)
2017 Bogl (model builder)

 

Kandidatstuderende på Københavns Universitet. Amalie interesserer sig for hvordan by og natur kan sammenvæves i mulitfunktionelle design, og hvordan man skaber bæredygtige økosystemer som skaber rum til fællesskab.
Med kulturgeografisk baggrund fra Roskilde Universitet har Amalie en særlig interesse for stedets specifikke lag og hvordan inddragelsen af dette forstærker det gode byrum, både som konkret inspiration til designprocessen og som respektfuld tilgang til eksisterende brug og koder.

Danish Russian