<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Anne Galmar

Partner, KBH

Some description

Landskabsarkitekt maa mdl. Indehaver VEGA landskab


mail: ag@vegalandskab.dk

 

Uddannelse:
Afgang fra Arkitektskolen i Aarhus, Afdeling V, 2000

 

Medlemskab:
Akademisk Arkitektforening
Danske Landskabsarkitekter

 

Tillidshverv:
Fagdommer Akademisk Arkitektforening

 

Undervisning:

Diplomcensor på AHO, Oslo

Ekstern underviser på Skov og Landskab, KU-LIFE siden 2010.


Anne er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus i 2000. Hun har 10 års erfaring fra ansættelser på mindre landskabstegnestuer i København og Barcelona, med opgaver af varierende karakter og skala, fra haverum over byrum til større strategi- og planlægningsopgaver, heraf 7 års erfaring som sagsarkitekt med ansvar for det samlede projektforløb fra idéudvikling og skitsering over projektering og udbud til fagtilsyn på byggepladsen. Hendes kernekompetencer er udvikling og fastholdelse af et projekts overordnede idé gennem et helt sagsforløb - i en fortløbende dialog med brugere, samarbejdspartnere og udførende.

 

Anne startede i 2009 tegnestuen MIST landskab, som i 2013 blev forenet med tegnestuen grassat landskab og dannede VEGA landskab.

Danish Russian