<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Bodil Hemgård

Team AAR

Some description

Landskabsarkitekt, Cand.arch.

 

Mail: bh@vegalandskab.dk

 

Ansættelser:

2017- VEGA landskab

2016 VEGA landskab (praktikant)

2013 Schønherr, Model builder

 

Bodil er kandidat fra Arkitektskolen i Aarhus med fokus på urban design og landskab. 

I hendes afgangsprojekt "Siorarsiorfik - an urban development in a new city district in Nuuk" har hun arbejdet med et nyt boligområde i Nuuk, Grønland, og hun udarbejdede her en ny urban strategi for udendørsarealer og måden at bruge det offentlige rum på i Nuuk. Projektet satte også særligt fokus på mødet mellem det urbane og det landskabelige i en arktisk sammenhæng.

Bodil har erfaring med at arbejde med den menneskelige skala versus den urbane skala, og med hvordan man kan forene disse. Hendes fokus er på hvordan arbejdet med skala mellem menneske og by kan være med til at styrke den sociale interaktion. Hun interesserer sig for, hvordan man med skånsomme greb i landskabet kan forbinde mennesker og natur.

 

Danish Russian