<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Zenia Mølgaard Schmidt

Team KBH

Some description

Landskabsarkitekt BA MDL

Mail: zms@vegalandskab.dk

Medlemskab: Danske landskabsarkitekter

Ansættelser: 

2016-2017 VEGA Landskab

2016 Habitats (studentermedhjælper)

2015 ArchiMed (praktik)

 

Kandidatstuderende på landskabsarkitektur ved Københavns Universitet. Zenia interesserer sig for samspillet mellem landskab og menneske og særligt for, hvordan komposition og viden om brugergruppen kan forme et sundhedsfremmende landskab. Gennem sit praktikophold, faget Health Design og bacheloropgaven "Naturlig merværdi" om sundhedsfremmende udearealer har hun tilegnet sig bred viden om forskellige brugergruppers fysiske, sociale og mentale behov. Med blik for detaljen og potentialet søger Zenia altid at berige by- og landskabsrum med beplantninger, der er driftssikre, øget biodiversiteten og giver oplevelser i øjenhøjde.

Danish Russian