JOB

Kvalificerede ansøgere sendes til job@vegalandskab.dk

Ansøgere kan være både landskabsfagligt og bygningsfagligt uddannede.

 

PRAKTIK

Vi er altid interesseret i undersøgende og fagligt ambitiøse praktikanter. Praktik hos os er muligt hos alle nationaliteter og der kræves ingen formel landskabelig studie baggrund – en stærk interesse for rum, form og forløb er grundlaget.

Kontakt os for mere info: adv@vegalandskab.dk

SE PRAKTIKOPSLAG

 

INTERNSHIP

We are always interested in curious and creative interns. Internship in our office is open to all nationalities and requires no formal landscape studio background – a strong interest in space, form and process is fundamental.

Please contact us for further information: adv@vegalandskab.dk

SEE INTERNSHIP BULLETIN