<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

OM VEGA

VEGA er en ung landskabstegnestue startet af Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar. Hos VEGA tegner vi alt fra vedligeholdelsesfrie naturområder og historiske anlæg til multianvendelige urbane rum og oplevelsesbaserede legepladser. Vi arbejder ud fra mere end 15 års erfaring med at skabe landskaber og urbane planlægnings- og byrumsstrategier.


 

Vores mission er at skabe overraskende og meningsgivende rammer for liv til mange mennesker og at forbedre allerede eksisterende rammer ved at danne rum og proportioner, der komplimenterer hinanden.

Vi finder inspiration i både det konkrete og det abstrakte – for eksempel i en uspoleret biotop, evidensbaseret design, visioner om en sund livsstil eller en særlig teoretisk tilgang til (landskabs)arkitektur.

 

Landskaber er meget mere end flotte omgivelser – de skal involvere, aktivere og være rammen om og for liv. Vi skaber meningsfyldte rammer til levende mennesker. Vores vision er, at de landskaber og rum, vi skaber også skal være til glæde og gavn for fremtidige generationer. Derfor er bæredygtighed vores udgangspunkt i hvert projekt. For os er bæredygtighed en teknisk disciplin og et begreb med æstetik. Vi respekterer både landskabets historie og fremtidige potentiale, når vi fornyer og skaber rammerne for landskabet. Tilsammen skaber det smukke og skønne omgivelser, vi alle passer bedre på.

 

Læs mere om vores projekter her.

 

Læs mere om de ydelser vi kan tilbyde dig her.

 

 

Det siger andre om vores projekter:

Om Hvidovre Strand, projekt af VEGA landskab og Karin Lorentzen
”I har ramt lige i plet. Meget flot. Et medlem af (Teknik og Miljø)udvalget sagde: ”Utroligt at de har kunnet finde ud af at få så meget godt ud af så lidt”. Fordi alle kan se, at denne flade og meget kedelige Lodspark er svær at gøre intim, spændende og interessant. Det gør I. Så I forsætter bare derudad. Der er mange, der glæder sig til åbningen i juni 2016.”
- Michael Daugård, Vej- og parkchef, Hvidovre Kommune om projektet til Hvidovre Strand

Om Glorup Gods, projekt af VEGA landskab, Absolut Landskab og Karin Lorentzen
”…og også projekter med en mere fri fortolkning (af et historisk miljø) som Absolut Landskab og VEGA landskabs transformation af Glorup Gods og Kristine Jensens genfortolkning af monumentområdet i Jelling. Disse projekter vidner om arkitekternes forståelse af stedets historie og fortællinger samt deres evne til at relatere dem til nutidens verden. Værkerne udmærker sig ved deres subtile formsprog, der underspiller arkitektens fingeraftryk, så værket næsten bliver usynligt, som i stedet for at avertere ophavsmandens identitet fremhæver stedets karakter.”
- Lisa Dietrich, professor, om Glorup Gods i introduktionen til bogen ”Ny Agenda”

 

Se flere publikationer om VEGA her.

 

Danish Russian