<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

CV

Some description


ANNE GALMAR

Indehaver VEGA landskab, arkitekt maa mdl
mail: ag@vegalandskab.dk

Født:
05.12.1973

Uddannelse:
Afgang fra Arkitektskolen i Aarhus, Afdeling V, 2000

Medlemskab:
Akademisk Arkitektforening
Danske Landskabsarkitekter

Tillidshverv:
Fagdommer Akademisk Arkitektforening

Undervisning:

Diplomcensor på AHO, Oslo

Ekstern underviser på Skov og Landskab, KU-LIFE


Anne er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus i 2000. Hun har 10 års erfaring fra ansættelser på mindre landskabstegnestuer i København og Barcelona med opgaver af varierende karakter og skala - fra haverum over byrum til større strategi- og planlægningsopgaver, heraf 7 års erfaring som sagsarkitekt med ansvar for det samlede projektforløb fra idéudvikling og skitsering over projektering og udbud til fagtilsyn på byggepladsen. Hendes kernekompetencer er udvikling og fastholdelse af et projekts overordnede idé gennem et helt sagsforløb - i en fortløbende dialog med brugere, samarbejdspartnere og udførende.

Hun har været underviser på KU-LIFE siden 2010. Hun stiftede i 2009 landskabstegnestuen MIST landskab - pr. 1.1.2013 indehaver VEGA landskab.

 

 

Some description


ANNE DORTHE VESTERGAARD

Indehaver VEGA landskab, arkitekt maa
mail: adv@vegalandskab.dk

Født:
23.09.1971

Uddannelse:
Afgang fra Arkitektskolen i Aarhus, Afdeling X, 1999

Medlemsskab:
Akademisk Arkitekt Forening

Tillidshverv:
På fagdommerlisten, Arkitektforeningen DK
Afgangscensor, Arkitektskolen i Aarhus
Bachelorcensor, Arkitektskolen i Aarhus

 

Anne Dorthe er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus i 1999 fra afd. X. Hun har mere end 10 års erfaring med landskabsarbejde, planlægning og undervisning. Hendes kernekompetencer er projektudvikling, analysearbejde, landskabsdesign, kommunikation og realisering.

Anne Dorthe har i 2009 startet landskabstegnestuen grassat landskab (pr. 15. august 2014 VEGA landskab) for at skabe en tegnestue med en klar vision om, at meningsfyldt design, bæredygtighed og klare koncepter skaber fremtidens landskab. VEGA arbejder i dag sammen med kommuner over hele landet og landets førende tegnestuer.

Anne Dorthe har en bred erfaring, opbygget igennem en årrække, igennem arbejdet med at skabe byer og bymiljøer for mennesker. Hun har som mellemleder hos Arkitema været med til at formgive det præmierede projekt omkring bydelen Sluseholmen og Teglholmen. Som designansvarlig hos Schønherr landskab har hun været ansvarlig for udviklingen af designmanualen for DNU i Skejby - en landskabs køreplan for at udvikle et fremtidigt medicinsk kraftcenter, hvor landskabet er baseret på principper fra evidensbaseret design med visionen om at skabe et afstressende og helende univers for patienter, personale og besøgende.

 

VEGA landskab (tidl MIST + grassat) modtog i foråret 2013 Statens Kunstfond 1- årige arbejdslegat for deres arbejde.

Danish Russian