Det gode liv ved kysten

Konkurrencen udspringer af et ønske om at vitalisere udkantsområder. Områdernes udfordringer er, at de oprindelige erhverv falder væk, og der er negativ vækst og et faldende antal indbyggere. De tre byer Klitmøller, Krik og Vorupøre knækker kurven og har, for Thy-området helt unikt, et stigende antal indbyggere. De nye tilflyttere kommer i høj grad pga. de fantastiske muligheder for at surfe. Projekterne ses som et forsøg på at understøtte udviklingen, maksimere mulighederne for geoturisme og at fastholde både de besøgende og fastboende. Projekterne arbejder dels med at forbedre og styrke byernes program, og dels med at forbedre tilgængelighed.

Projektet er lavet i samarbejde med KRADS, Metopos og Arkitektur og Rum.

Opgave:
Real Dania Konkurrence
Bygherre:
Real Dania, Thisted Kommune
Sted:
Klitmøller, Nørre Vorupøre og Krik
År:
2009
Areal:
Ca. 500 m kyststrækning
Date:
Kategori: