Frederiksberg Allé gårdrum

Skitseforslaget tager udgangspunkt i stedets mange fine eksisterende kvaliteter; det meget grønne udtryk og den eksisterende beplantning samt det karakteristiske terrænfald. Gårdrummene opleves som fine grønne lommer, omkranset af den karakteristiske bebyggelse og med Frederiksberg Allé som baggrund.

Samtidig er der en del udfordringer; de stejle skråninger er udsatte for erosion og de større træer er i dårlig stand. I projektet foreslås derfor en ny bearbejdning af skråningerne, som ændres til store ’trin’ i form af lave grønne terrasser, kantet af cortenstål og beplantet med græsser og stauder. Visuelt får skråningen nu en ny og ‘fin’ karakter – som en stor grøn trappe.

Projektet er lavet i samarbejde med freelance konsulent Sidsel Sander.

Opgave:
Renovering og nytænkning af fælles gård
Bygherre:
Alléparken AB
Sted:
Frederiksberg Allé, København
År:
2015
Areal:
1.200 m2
Date:
Kategori: