Gårdrum til retspsykiatri

Ved Risskov Psykiatrisk Hospital skal en eksisterende kontorbygning ombygges for etablering af 16 nye sengepladser for voksne retspsykiatriske patienter. Der etableres derudover opholdsrum, værksteder, træningslokaler, samtalerum, kontorfaciliteter og et nyt gårdrum til udeophold.

Gårdrummet reetableres som et rekreativt og aktiverende haveanlæg. Anlægget giver plads til, at både beboere/patienter, personale og besøgende kan finde opholdsrum udendørs. Da beboerne ikke kan lades uden opsyn, må alt i gårdrummet være synligt og uden muligheder for gemmesteder. Gårdrummet er i stedet differencieret rumligt ved hjælp af forskellige overflader og muligheder for ophold. Det hele er yderligere forbundet, så man kan gå en tur rundt i gårdrummet.

Projektet er lavet i samarbejde med Hune & Elkjær og Stokvad & Kerstens.

 

Opgave:
Opgave vundet i prækvalificeret EU-udbud
Bygherre:
Region Midt
Sted:
Psykiatrisk Hospital, Risskov
År:
2010
Areal:
1.500 m2
Date: