Kornbyen i Malling

Projektkonkurrence omkring det tidligere foderstofområde i Malling, hvor ikoniske industribygninger og siloer, stadig er at finde i dag.

Projektet bygger bro imellem et industriområde og et boligområde og genbruger industriens motiver og grove terræntilpasninger til et moderne boligområde. Området vil tilbyde forskellige boformer, forskellige boligstørrelser, område-café og børnehave.

Området ligger på sydvendt terræn i udkanten af Malling, og vil i fremtiden forbinde bycentrum med det åbne land.

Projektet skaber et centralt rekreativt strøg, der løber fra byens centrum i syd, til de eksisterende rekreative ruter i nord. Terrænet udnyttes til at skabe en naturlig og integreret regnvandshåndtering i området. Regnvandet håndteres lokalt i gårdrum og udnyttes til at skabe frodighed og atmosfære. Projektet blev lavet i samarbejde med CUBO arkitekter.

Opgave:
Projektkonkurrence
Bygherre:
Sted:
Malling
År:
2021
Areal:
41.500 m2
Date: