Strandhave

Den bløde effekt som poppeltræernes rødder skaber i belægningen ved Strandgade 29, bliver fremhævet i projektet Strandhave. De bølgende brosten får en særlig sammenhæng med vandet i Københavns kanal, og forslaget Strandhave arbejder med at fremhæve denne ro og resonans med vandet oppe på land. Ved at følge poppelrøddernes bevægelse skabes en plads som både fremstår naturlig og blød, på trods at de ellers hårde materialer – granit og asfalt. 

Projektet er også udarbejdet med stor fokus på bæredygtighed. Den eksisterende belægning bliver genbrugt, nye tilføjelser er udelukkende genbrugte natursten og alle plantebedene består af spiselige nøjsomme arter.  

Strandhave er et landskabeligt kunstprojekt udviklet i tæt samarbejde med billedhugger Karin Lorentzen, som har stået for det kunstneriske greb og koncept, samt for idéskitsen til ‘mega mosaikken’.

Opgave:
Landskabeligt kunstprojekt
Bygherre:
Finansstyrelsen
Sted:
København
År:
2022
Areal:
400 m2
Date:
Kategori: