Varde teater- og musikhus

Det nye teater- og musikhus tegnet af Leth og Gori indpasses gennem en ”udefra-ind” og ”indefra –ud” arkitektonisk strategi i sine omgivelser som bygger videre på de tydeligste eksisterende kvaliteter om motiver, og skaber skiftende stemninger der flyder sammen med bygningens funktioner.

Den eksisterende teglbelægning optages og genlægges som “løbere” mellem parkeringspladsen, den store fælles plads og som ankomst og ved hovedindgangen hvor løberen lejelighedsvist får funktion som udvidet- foyer og scenegulv, når den ikke danner et roligt opholdsrum som supplement til for leg og aktivitet på fællespladsen.

På bygningens nordside skaber den omlagte teglbelægning forbindelse fra teaterbygningen til kostumelageret, der understøttes af bevarede træer. Mod vest findes det uformelle ”backstage uderum”, som både kan være pauserum for husets faste brugere og optrædende, og som kan inkluderes som en form for scene. Her kan åbnes til teaterets egen backstage, hvor der skabes nye mulige sammenhæng mellem ude og inde, mellem by og teater.

Det grønne udtryk i området styrkes ved plantning af nye træer på fællespladsen og på det nordige græsareal som indrammer Løberen. Derudover udvides de eksisterende heller på p-pladsen hvorpå der også plantes nye træer.

Projektet realiseres med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Lokale og Anlægsfonden, 7-kanten, Smedeværkstedet og Varde Kommune.

Opgave:
Plads ved teater- og musikhus
Bygherre:
Ejendomsfond under dannelse
Sted:
Varde
År:
2022
Areal:
2500 m2
Date:
Kategori: