<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Aarhus Friskole

Samlet plan for skolens udearealer med leg, parkering og torv

2014

sted | Stavtrup, Aarhus

opgave | Kommission

bygherre | Aarhus Friskole

areal | 14.000 m2  

år | 2013-2014

medarbejdere Anne Dorthe Vestergaard, Luyao Kong, Eriko Maekawa

 

 

Aarhus Friskole er en friskole med fokus på det musiske og det kreative. Skolen er opstået i centrum af Aarhus og har, efter at være flyttet et par gange, fundet sit sted. Skolen ligger nu i nogle tidligere værksteder mellem by og land i Stautrup ved Aarhus. Skolen har løbende brug for at udvide og udvikle sig. Dette er sket og sker i det tempo, som skolens forældregruppe kan mobilisere og i fællesskab anlægges og holdes skolens arealer.

Skolens udearealer er derfor nu et patchwork af skolens liv indtil nu. I forbindelse med anlæg af en ny bygning og en omkøring af skolens funktioner, har der været behov for at lave en samlet plan for skolens udearealer. Aktiviteter indenfor, aldersmæssige behov, praktiske hensyn er beskrevet i en samlet plan, uden af skolens særkender og kvaliteter forsvinder. Planen skal være skolens køreplan for fremtidige forældreanlæg, og derfor skal den være robust og klart formidlet, så den kan føres ud i livet.

 

Some description

 Skole mellem by og land

 

Some description

Luftfoto af skolens område 

 

Some description

Nuværende situation af hovedplads

 

Some description

Nuværende situation af boldplads

 

 

Some description

Nuværende situation af baggård

 

Some description

Nuværende situation af ude workshop

 

Some description

Situationsplan af skolen

 

Some description

Analyse af adgangsforhold

 

Some description

Diagram af udsynsmuligheder

 

Some description

Program

 

Some description

 

Some description

Belægning

 

Some description

Regnvandssituation

 

Some description

Grøn struktur

 

Some description

Trafik

 

Some description

Referencefotos af nye trær

 

Some description

Referencefotos af nye blomster 

Danish Russian