<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Aarhus International Sejlsportscenter

Promenade, plads, parkering og slæbested

2013

sted | Aarhus Ø, Pier 4

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter

areal | 1.300 m2

år | 2013  

samarbejde | SHL Architects, Buro Happold

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Eriko Maekawa, Luyao Kong

 

 

Aarhus Internationale Sejlsportscenter skal ligge yderst på Aarhus Ø, hvor Aarhus bugten løber ind i lystbådehavnen. Stedet her rummer både dramatikken fra den store skala ud over bugten og stemningen og nærmiljøet i inderhavnen. Stedet vil i fremtiden bibringe den nye havnebydel et tiltrængt byliv, hvor sejlsportscenterets aktiviteter året rundt vil skabe liv på promenadens arealer.

Vores bud på opgaven er et skulpturelt hus, der knytter sig til stedet med nogle markante portåbninger, hvor både og mennesker i løbet af dagen vil sive ind og ud og skabe liv i og omkring huset.

Landskabet er bearbejdet, så den store niveauforskel fra havnepromenaden ned mod vandet, bliver til store brede trappetrin. Fra promenaden kan man således komme ned og dyppe tæerne i vandet.

 

Some description

Modelfoto af sejlsporcenteret og trappetrin mod vandet

 

Some description

Visualisering set fra havsiden mod indsejling 

 

Some description

 Diagrammer af områdets potentialer og tilstande

 

Some description

 

Some description

Diagrammer af bevægelsesflow og strukturer i området

 

Some description

Belysning og udkig fra promenaden

 

Some description

Situationsplan 

 

Some description

Situationsplan med detaljer inde og ude

 

Some description
Snit af vest - øst

Some description

Modelfoto fra bysiden

 

Some description

Visualisering set mod Aarhusbugten


Danish Russian