<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Åby Skole legeplads

Nyt rumligt læringskoncept

2011

sted | Åbyhøj, Aarhus

opgave | Projektopgave, programmering, projektering, fagtilsyn 

bygherre | Aarhus kommune

areal | 5500 m2

år | 2010-2011

samarbejde | Åby Skole og SFO 

medarbejder | Anne Dorthe Vestergaard

 

 

En fælles vision for udarbejdelsen af projektet er at skabe en inspirerende ny legeplads, hvor børnene kan finde rum til læring, leg med fordybelse og leg hvor der brændes krudt af.

Projekt består primært af tre dele, en skolegård, et støjdæmpende bakkelandskab langs Søren Frichsvej og ’Læringsstien’, der binder alle delene sammen.

I skolegården ligger legeområder som små ø’er i et ’asfalthav’.  Øerne er kantede med kantsten, for at sikre imod slid, og i ø'erne er enten faldsand og legeredskaber eller muld som plantebede. Den største og mest centrale ø er af grøn gummi. Den fungerer som et samlende multimøbel, som man kan klatre på, slænge sig i, trille og lege på.

Læringsstien er en 250m lang sti. Stien er én meter bred, og hvert felt har sit eget tal, så man kan tælle fra 1- 250 på den. Stien giver børnene en mulighed for at opleve tal, arealer, tid og afstand som en fysisk ting på egen krop. De kan tage tid, lave regnestykker og hoppe tre-tabellen på den.

Bakkelandskabet langs Sørens Frichsvej skal dels skabe læ for lyd og vind, og samtidig opdele området, så det bliver sjovt at løbe rundt i og kan bruges som lege- og opholdsareal. Området strækker sig fra den del der kaldes ’æblehaven’ og helt ud til underføringen under Søren Frichsvej. Bakkerne har forskellige hældninger og skal være så høje, at de absorberer mest mulig støj. Der hvor de har en stejl stigning (45 grader) tilplantes de med paradisæbler. Hvor stigningen er fladere, er bakkerne græsklædte med legeredskaber på.

 

Some description

Foto af skolegården i dag med ø'er og læringssti

 

Some description

Før: Skolegården har en meget spredt beplantning i ét stort rum, det giver meget få nicher at gemme sig i, samt problemer med vind og støj

 

Some description

Leg og læring kombineres i skolegården

 

Some description

Luftfoto af området med bakker, rum og beplantning, som er afskærmet af det støjdæmpende bakkelandskab

 

Some description

Nye zoner mellem og omkring bygningerne - skitser af bevægelsesmønstre og flow i diagram

 

Some description

Ny inddeling med nicher og kroge - Afskærmning mod vej og vind

 

Some description

Foto af skolegården i dag

 

Some description

Den 250 meter lange læringssti inddelt i 250 felter

 

Some description

Læringsstien bruges som kørebane for skolegårdens trafik

 

Some description

Hygge i solen på det store betonmøbel

 

Some description

Betonmøblet bruges af alle aldersgrupper

 

Some description

Den grønne gummibakke med legeredskaber

 

Some description

View fra de bakkede ø'er mod boldspil-zone 

 

Some description

Den grønne gummibakke er indtaget af skolens ældste elever

 

Some description

Gummibakken i brug en vinterdag

 

Some description

Klatrenettet

 

Some description

Klatrenettet

Some description

Pause på kanten i læ af bakken 

Some description
Landskabet tages i brug som en del af legen

 Some description

Motorikbane i en af de nye bearbejdede yderzoner

 Some description

 

 

 

Danish Russian