<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Artillerivej legeplads

Topografisk naturlegeplads ved Amager Fælled

2011

sted | Artillerivej, København

opgave | Projektopgave, programmering, projektering, fagtilsyn

bygherre | Københavns Kommune

areal | anlagt areal 1.000 m2, samlet område 1.500 m2

år | 2011

medarbejdere Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar

 

 

Legepladsen er tegnet som et nyt naturbaseret byrum og et aktiv for områdets beboere. Legepladsen ligger i et samlingspunkt, hvor den forbinder Amager Fælleds grønne naturlige landskab med Islandsbrygge og vandet. Legepladsen er indrammet af buske på begge sider, og stedet fremstår som en stor lege-passage imod fælleden.

 

Some description

Foto fra stedet efter udførelse

 

Legepladsen er udformet som et langstrakt ø-rige – ’Øland’ – i et delta af ’flydende’ asfalt. Øerne har hver deres karakter og tilsammen udgør de et univers af legemuligheder. Ø’erne har hver et navn, som refererer til øens aktivitetsmuligheder. For eksempel er ’Edderkoppens ø’ udstyret med et stort klatrenet, som man kan klatre rundt i som en edderkop og ’Påske-øen’ er placeret som en drageryg med store kampesten. Længst ude mod vejen ligger en af områdets højeste ø’er, som både fungerer som en støjmæssig og visuel barriere mod vejen. 

 

Some description

Foto fra stedet efter udførelse 

 

Some description

Luftfoto

 

Legepladsen ligger i samlingspunktet mellem Amager Fælleds grønne naturlige landskab og Islandsbrygge og havnekanten.


Some description

Diagrammer af områdets potentialer og omstændigheder

 

Legepladsen ligger på giftigt terræn, og derfor var håndteringen af jordens forurening vigtig. Denne udfordring endte med at få stor betydning for udformningen af projektet.

Giftig jord håndteres enten ved at forsegle forureningen med belægning eller ved at tilføje mindst 50 cm ren jord oven på den forurenede. Disse retningslinjer var med til at skabe projektets bærende designprincip.

VEGA landskab har på legearealet udlagt øer af ren jord og asfaltstier, der forsegler jorden mellem øerne. I overgangen mellem forsegling og ø, er forseglingen (asfalten) trukket med op på siden af øen, så der er skabt stier med bløde hævede asfalt sider i op til 50 cm højde. På den måde undgår man, at forurenet jord står frit.

 

Some description

 

Some description

Inspirationsfotos 

 

Some description

Skitse af 'ø-havet' 

 

Some description

Grundelementerne i opbygning af legepladsen 

 

Der var ikke budget til at udnytte hele grunden, og det var derfor nødvendigt at placere legepladsen helt rigtigt på grunden. 

 

Some description

Samlet overblik i plantegning - Mellem ø'erne 'flyder' asfalten på det grønne areal.

 

Hele legepladsen udnytter principperne omkring LAR og afvander hele området naturligt ud mod det omgivende terræn.

 

Some description

 

Some description

Snit af legepladsen med ø'ernes funktioner 

 

Some description

Konstruktionssnittet viser opbygningen på den forurenede jord

 

Some description

Foto fra stedet efter udførelse 

 

Some description

Fotos fra stedet i brug efter udførelse 

 

Some description 

 

Some description

 

Some description

”Rutche-øen”

 

Some description

”Snurre-øen”

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Vinterfoto af legepladsen og beplantningen

Danish Russian