<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Autismeboliger i Skive

Et trygt tilbud til borgere med autisme

2019

 

sted | Skive

opgave | Indbudt projektkonkurrence

bygherre | Skive Kommune

areal | 39.000 m2

år | 2019

status | Konkurrence opgjort

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard og Anne Kærsgaard

 


Som autist bliver opfattelsen af ens omgivelser, og måden man interagerer med andre på, påvirket i forskellige grader. Autister har generelt en anderledes måde at sanse, forstå og navigere i verden på, og det har stor betydning for den individuelle person, når det kommer til kommunikation med andre mennesker og sociale sammenhænge generelt. Det har vi selvfølgelig forsøgt at tage stor højde for i disse autismeboliger, og det ses bl.a. i den rekreative sti, der er udlagt syd for bebyggelsen. Den løber imellem de eksisterende træer og giver mulighed for en mere privat gåtur internt i området. Stien er tænkt som en bred grussti, hvor man kan passere hinanden, uden at genere hinanden. Der er også indtænkt forskellige underlag, der vil give forskellige sansestimuli, alene ved at gå på stien. Områdets aktiviteter er knyttet til denne sti, sådan at der vil være mulighed for træning på legende elementer, og for ophold i det grønne. Det vil være muligt løbende at udbygge efter behov.
Grunden for den nye bebyggelse ligger i den sydlige, nyere bydel i Skive. Grundens store kvalitet er, at der allerede er et relativt kraftigt beplantningsbælte, som omkranser grunden, og skaber et roligt indre univers, i en grøn ramme. Det har været visionen at skabe et blødt, bugtende vejnet, så bebyggelsen vil opleves mere som en lille landsby, og mindre som en stor institution. Fokus har derfor primært været på, at bevare så mange eksisterende træer som muligt, så der fra starten vil være en landskabelig stemning.

 

 

Some description

Situationsplan.

 

 

Some description

Diagram: Strategi for fremtidig infrastruktur.

 

Stier og veje er udlagt sådan, at der er et klart hierarki imellem det offentlige og det mere private, og understreger desuden de zoner, som bebyggelsen er disponeret i. Hvor de offentlige stier og veje er asfalterede, vil de private være belagt med grus og tænkes som ensrettede. Derved vil det kun være den allermest nødvendige trafik, der vil færdes dér, samtidig med at gruset vil have en fartdæmpende effekt, og være med til at skabe fornemmelsen af et mere roligt og landskabeligt område.

 

 

Some description

Diagram: Zoneinddeling.

 

 

Some description

Diagram: Strategi for fremtidig beplantning.

 

 

Målet med beplantningen er at skabe grønne og sansestimulerende landskabelige rammer for beboere og personale på stedet. Landskabet tænkes som en ramme, der både beskytter beboerne, og er med til at skabe zoner, der giver mulighed for både at være alene og sammen med andre.
Regnvandet indtænkes fra starten, sådan at det er med til at give rekreative kvaliteter og understøtte biodiversiteten. Terrænet tænkes formet sådan, at et system af grøfter forbindes i et netværk, hvorfra overfladevandet ledes til lokale regnbede.

 

 

Some description

Diagram: Strategi for overskudsvand.

 

 

Some description

Visualisering.

Danish Russian