<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Bellahøj 21st Barking Spejderhus

Lokalt byrum og udearealer til spejderhus i Brønshøj

2022

 

Opgave | Lokalt byrum og udearealer til spejderhus
Bygherre | Bellahøj 21st Barking
Sted | Brønshøj
År | 2017-2022
Status | Indviet 
Areal | 5500 m2
Samarbejde | ONV arkitekter
Medarbejdere | Anne Galmar og  Amalie Grove

 

 

VEGA landskab har designet udearealer omkring Spejderforeningen Bellahøj 21st Barkings nye spejderhus, som er tegnet af ONV arkitekter. Projektets hovedelement er Cirkelrummet, et trædæk der fungerer som platform og udgangspunkt for læringssituationer. Det cirkulære trædæk har en funktion som et alsidigt ’møbel’, der fremmer bevægelse og leg.

En del af trædækket har form som et mindre amfiteater, hvor det er muligt at samles omkring fælles lege- og læringsaktiviteter. En anden del af trædækket har temaet ”leg i naturen”, hvor døde træstammer og høj beplantning er med til at skabe en sanselig legeoplevelse for de besøgende. Den sidste ”attraktion” er et plateau der hæver sig 2,5 m over jorden. Plateautet omfavner et af de eksisterende hestekastanjetræer og bringer børnene helt tæt på den nederste trækrone.

 

Ved det nye spejderhus fungerer udearealerne som ankomststed. Mod vest er cykelparkering placeret i tæt sammenhæng med hovedindgangen, og mod nord-øst en handicap-parkeringsplads, med niveaufri adgang til bygningen. Et stisystem af grus sammenkobler omgivelserne med både Cirkelrummet, det nye Spejderhus og den fremtidige indgang til vandtårnet. På den måde bliver Cirkelrummet et uformelt byrum med en høj grad af ’natur-præg’.


Some description

Cirkelrummet har præcis samme diameter som Brønshøj Vandtårn

 

Some description

 

Some description

 

Some description

De gamle hestekastanjetræer er bevaret og er en integreret del af Cirkelrummet

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Omkring spejderhuset etableres arealerne overvejende som græsarealer, med plads til uformelt ophold og leg.

 

Some description

Ankomstareal ved spejderhuset

 

 

Some description

 

Some description

Cirkelrummet anvendes til leg

 

 

Some description

Vinterlandskab

 

 

Danish Russian