<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Bispebjerg Kirkegård

Design af ny indgang til Bispebjerg Kirkegård

2019

Opgave |  Design af indgangsparti og byrum 
Bygherre | Københavns Kommune
Sted | Bispebjerg, København
År | 2018-2019
Status | Under konstruktion
Areal | 620 m2
Samlet budget | 6,9 mio.
Samarbejde | Troelsgaard Ing. A/S , Lightscapes
Medarbejdere | Anne Galmar, Kimm Lyberth, Amalie Grove, Bodil Hemgaard, Anne Dorthe Vestergaard

 

I samarbejde med Lightscapes og Troelsgaard Rådgivende Ingeniører, har VEGA designet et nyt byrum på kanten af Bispebjerg Kirkegård.

 

Kirkegårdsmuren der blev opført langs Skoleholdervej under 2. verdenskrig har siden da fungeret som en uigennemtrængelig barriere til kirkegården, men er samtidig også en ikonisk del af kvarteret, og har givet gaden sin særlige karakter.

 

Med sin beliggenhed i Københavns Nordvestkvarter indskriver projektet sig i en bymæssig sammenhæng, hvor der er langt mellem de grønne uderum, og ved at skabe et nyt indgangsparti til Kirkegården, inviteres naboerne ind til en helt nyt brug af kirkegårdsrummet. I projektet inviteres en lille bid af byen indenfor på kirkegården, samtidig med at kirkegårdshavens kvaliteter bevares og integreres i det nye byrum, på ydersiden af muren.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

VEGA har i projektet arbejdet med hvordan man fletter byen og kirkegårdsrummet sammen på en respektfuld måde. Vi har valgt at bevare murens langstrakte forløb, men har omsorgsfuldt skubbet muren ind på kirkegården, og skabt kig til haven på den anden side, gennem de perforerede partier i den nye mur. Samtidig har bevarelsen af områdets store fyrre- og birketræer skabt et bølgende terræn i det lille byrum. Den bløde terrænform fremhæves ved teglbelægningen der folder sig omkring terrænkurverne og åbner sig op omkrig plantebedene, så der kan komme vand til træernes rødder. Kirkergårdens akser forbindes til indgangen ved at lade stiførløbet gå uhindret igennem det nye byrum, sådan at det nye murforløb lægger sig omkring kirkegårdsstien, som på denne måde integreres i byrummet.

 

 

Some description
Den oprindelige mur langs Skoleholdervej

 

 

Some description
Muren rykkes tilbage og giver plads til nyt byrum

 

 

Some description
Muren perforeres og haven bringes ud i byens rum

 

Det nye byrum og den nye indgang er placeret midt i et boligkvarter og henvender sig dermed især til den omkringliggende karrébebyggelse, hvorfor det hverdagslige brug som et roligt lokalt mødested har haft stor betydning i designet, som er udviklet i tæt dialog med den dedikerede brugergruppe og Områdefornyelse NV. 

 

Some description
Visualisering af det nye byrum, Set fra Skoleholdervej

 

 

Some description
Visualisering: Oplevelsen af det nye byrum en sommeraften : Lightscapes

 

 

Some description
Facade mod kirkegården, nye åbninger og nyt perforeret murværk

 

 

Some description
Snit gennem byrummet, overgangen mellem byens og kirkegårdens terræn

 

Danish Russian