<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

BOLIG +

Bæredygtige boliger i Aalborg

2009

sted | Nørre Sundby, Aalborg

opgave | Prækvalificeret projektkonkurrence

bygherre | Enggård 

areal 1200 m2

år | 2009

samarbejde | COBE, TRANSFORM, Rambøll, Trans Solar

medarbejder Anne Dorthe Vestergaard

 

 

Bæredygtige boliger på den vindomsuste Nørresundby havnefront.

Gårdrummet har fået et bølget  indre gårdlandskab for at skabe læ  og nicher for ophold.

Den grønne overflade er optimeret i forhold til at skabe et bæredygtigt landskab. Fladen er optimeret i forhold til ikke at udlede overflade vand og i forhold til at skabe et plejeniveau der ikke kræver stor brug af bezindrevne maskiner.

Beplantningen er sammensat af græsser som kendes og trives i det nordjyske, træerne er robuste og vandtålende rødel og tjørn.

 

Some description

View fra gårdrummet set mod syd/vandet

 

Some description

Koncept for gårdrummets relation til konteksten

 

Some description

Situationsplan. Åbent gårdrum mod havnefront. Gårdrummet tegnes af betonsti i et blødt bølget landskab 

 

Some description

Læ og sol i bakkerne - trods vestenvind 

 

Some description

Lokal nedsivning af regnvand så det ikke belaster kloaknettet

 

Some description

 Overflade maximering for bedre fordampning af overkskudsvand

 

Some description

I gårdrummet arbejdes med arter der naturligt vokser i det lokale fjordlandskab, for at genskabe en bid af naturen i byen. 

 

Some description

Model af det samlede projekt 

 

Some description

Længdesnit igennem bakkerne 

 

Some description

Tværsnit igennem bakker og cafeområde 

 

Some description

Natvisualisering

 

Danish Russian