<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Carlsbakken

Tagterrasse og gårdrum i Hillerød

2019

 

sted | Hillerød
opgave | Design af tagterasse og gårdrum
bygherre | Balder Danmark A/S
år | 2019
areal | 1.070 m2
samarbejde | Balder Danmark A/S
 Anne Galmar, Roberto Corradin, Josefine Berglung

 

VEGA landskab har designet et gårdrum og en tagterrasse til boligkomplekset Carlsbakken i Hillerød. De udendørs fællesarealer rummer områder til både socialt samvær og privat ophold. for Carlsbakkens beboere.

 

Some description

 

Some description

 

Tagterrassen

De mange pergolaer og højbede er med til at dele tagterrassen op og skabe små nicher. Blandingen af fast og løst inventar, i form af bordbænkesæt og trædæk gør tagterrassen til fleksibelt rum, der både kan bruges til stille hverdagsstunder og til større, mere festlige sammenhænge. Beplantningen er en sammensætning af urter, stauder og små buske, hvilket skaber et vildt og uformelt udtryk på tagterrassen.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Gårdrummet

I midten af gårdrummet er der et græsareal beplantet med enkelte træer, hvor der er plads til afslapning og uformelt ophold. Derudover rummer gården et legeområde med to CASA VEGA legehuse, rutsjebane samt inventar til motorisk leg. Legeinventaret har et enkelt udtryk og diskrete farver, og er valgt så det passer til Carlsbakkens materialitet. Langs græsarealets langside er der to siddeplinter, hvor man kan sidde og tage et uformel snak med naboen henover hækken.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Danish Russian