<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

CO-RO's udearealer

Design af udearealer til CO-RO's hovedkvarter

2019

 

 

sted | Frederikssund

opgave | Design af udearealer

bygherre | CO-RO

areal | 6 .000 m2

år | 2019

medarbejdere | Anne Galmar, Roberto Corradin, Kim Lyberth

 

 

Some description

Tre små lunde af frugttræer er placeret hvor landskabet er fladt, som markører af indgang og af projektets terrænforskel. Lundene vil stå som hvide skyer med deres forårsblomstring og særlige paradisæbletræer, med sen frugtsætning bliver med deres gule og orange æbler en enkel reference til COROs signaturfarver.

 

Some description

 

Some description

Landskabet omkring COROs nye auditorium favner bygningen som en stor græsklædt form der både skærmer det udendørs ophold, formidler terrænforskellen på 3 m og geometrisk fæstner den store ellipseform i et endnu større cirkelslag. Den store jordform og græsarealerne suppleres af flisebelægning på indgangssti og terrasse, der med en skarpkantet flise i lys beton taler fint sammen med arkitekturen. Fliserne afgrænses af alukant og forbandtet er - som en gestus til facadens højformater - også lagt i højformat.

 

Some description

Længdsnit vest - øst

 

Some description

Den store trappe på bygningens østside er gjort til en terrasseret stauderhave, med trinforkanter og plantekasser i galvaniseret stål. Beplantningen er overvejende holdt i græsser og grønne toner, mens enkelte stauder blomstrer gult og orange

 

Some description

Snit genom den store trappe

 

Danish Russian