<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Daginstitutionen Sejs-Svejbæk

Børnehuset på skrænten

2020-2022

 

sted | Sejs-Svejbæk

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Silkeborg Kommune

areal | 11.000 m2

år | 2020-2022

status | Konkurrence afsluttet

medarbejdere | Anne Galmar og Anne Dorthe Vestergaard

 

 

Silkeborg Kommune ønsker at opføre et nyt børnehus, med tilhørende faciliteter, i forbindelse med udviklingen af et nyt boligområde i Sejs-Svejbæk. I udviklingen af børnehuset har der været fokus på en række forskellige emner - bl.a. motorik og bevægelse, krop og sanser, samt natur og landskab. Natur og landskab drejer sig om byggeriets samspil med udearealer som læringsrum for børn, samt byggeriets indpasning i landskab og kontekst. Udgangspunktet for at disponere udearealerne og placere bygningen på grunden, finder vi i nuværende og kommende kvaliteter i omgivelserne. På den fremtidige legeplads har de enkelte delområder, hver deres stemning, som bringes med ind på udearealerne, og bliver tilsammen et nyt, stort børneunives.
På legepladsen findes, som ønsket, et område særligt til vuggestuen, som helt bevidst fletter sig ind i helheden og med mange kig til de stores leg.

 

Some description

Visualisering af ankomst område.

 

Some description

Udearealerne disponeres med udgangspunkt i en stærk sammenhæng med omgivelserne, og Sø-højlandet fortolkes i børnenes skala.

 

Some description

Situationsplan.

 

Både bygning og udearealer er indpasset grundens skrånende terræn, med sydvendt fald. Det naturgivne terræn udnyttes til at skabe ”leg i terræn”, både i ”skovområdet”, hvor en ny lille slugt danner sit eget rum, og lokalt med små legebakker indpasset skråningens fald.
I infrastrukturen omkring børnehuset er der generelt fokus på klare og sikre krydssningspunkter, hvor fodgængere har prioritet, og på samme måde gøre cyklister til fodgængere hurtigst muligt.

 

Some description

Diagrammer: zoneinddeling og strategi for overskudsvand.

 

 

Some description

Visualisering af legeområde.

 

Danish Russian