<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Dansk Supermarked

Gårdrum i kontordomicil

2017

sted | Aarhus
opgave | design af gårdrum 
bygherre | Dansk Supermarked
areal | 960 m2
år | 2016-2017
samarbejde | Enggaard A/S
medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Zenia Mølgaard Schmidt

 

 

I Dansk Supermarkeds domicil i Århus etableres et grønt og enkelt gårdrum, der giver medarbejderne et samlingssted og åndehul i pauserne og en inspirerende udsigt fra kontorerne. Et bakket landskab med hjemmehørende enggræsser og flerstammede birketræer fylder gårdrummet og inviterer de ansatte udenfor.
Der er etableret oplagte mødesteder møbleret med borde og bænke i stål med træsæder, som giver et råt og sammenhængende udtryk, der spiller godt op mod bygningens glasfacader og inventaret indendørs. En svævende bro med gitterriste forbinder terrasserne i begge ender af gårdrummet. Broen baner vej mellem bakkerne og gør landskabet fremkommeligt for enhver. Gangbroen er også en oplagt smutvej i de travle arbejdstimer. Beplantningen i projektet er nem at drifte og med få elementer vil der over tid udvikles et varieret landskab med klippede flader mellem vilde engbiotoper. Driften af englandskabet blivet foretaget ved brug af robotplæneklippere, der styres uden om engbiotoperne ved hjælp af nedgravede wirere.

 

 

Some description

Kig fra kontorene ned i den nyetablerede gårdhave

 

Some description

 

De to terrasser i hvert hjørne af gården forbindes af en svævende gangbro

 

Some description

I gårdrummet driftes græsset af en robotplæneklipper

 

Some description
Den svævende bro er den oplagte smutvej gennem landskabet

 

Some description
Situationsplan - bakker, dale og øer med enggræs

 

Some description
Når birketræerne vokse sig store vil man opleve at gå under trækronerne

 

Some description
Detaljetegninger af overgangen mellem bro og belægning 

Danish Russian