<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

DDS Spejderhus

Udearealer til nyt spejderhus på Frederiksberg

2015

sted | "Bag Søndermarken”, Frederiksberg

opgave |Skitsering og projektering af udearealer

bygherre | DDS Søndermark Gruppe, LOA, Frederiksberg kommune

areal | Udearealer 900 m2

år | 2012 - 2016

samarbejde | Sophus Søbye Arkitekter

medarbejdere | Anne Galmar

 

 

Spejderliv forbindes med udeliv, reb, rafter og lejrbål. Selvom pladsen er trang midt på Frederiksberg, får det nye spejder- og flerbrugshus fine udearealer, hvor der bliver plads til spejderlivet. Stedet bliver udformet som et stort mødested med store flade trin i terrænet, hvor beplantingen danner ramme om stedet, og der tilføjes enkelte nye træer.

 

Some description

Visualisering af spejderliv på de nye udearealer

 

Spejder- og flerbrugshusets nye udearealer rummer forskellige aktiviteter for både spejdere og husets øvrige brugere. I “Basecamp” er der bålplads og to store siddetrin, som dels indarbejder grundens terrænforskel og dels skaber gode opholdsmuligheder og et udendørs auditorium. Pladsen har grusbelægning og siddetrinnene er tunge egebjælker.

 

Some description
Lejrpladsen. Foto af Rasmus Hjortshøj

 

Omkring bålpladsen, tættest mod bygningen, former et trædæk overgangen mellem spejderhuset og uderummet.

 

Some description
Foto af Rasmus Hjortshøj

 

På “Lejrpladsen” med græs, grus og græsarmering er der plads til raftebygning og andre pladskrævende aktiviteter, og er samtidig en offentlig tilgængelig plads, hvor der både kan grilles og klatres på træstammer og kampesten.

Udearealerne er her med til at danne en inspirerende ramme om friluftslivet i byen.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Situationsplan

 

Some description

 

”Hytten vil blive et helt nyt forsamlingssted ved en af byens dejligste parker og komme rigtig mange mennesker til gode. Spejdere, andre foreninger, skoler og SFO´er og mange andre kan gøre brug af hytten, og den sydlige del af Søndermarken får et tiltrængt løft. Det er lige ned i kernen af, hvad vi ønsker på Frederiksberg: nemlig masser af muligheder for naturoplevelser i byen”, udtaler Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj

 

Some description

 

Some description

 

Danish Russian