<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Det gode liv ved kysten

Revitalisering af kystbyer

2009

sted | Klitmøller, Nørre Vorupøre og Krik

opgave | Prækvalificeret konkurrence, Real Dania

bygherre | Real Dania, Thisted Kommune

areal | Ca. 500 m kyststrækning

år | 2009

samarbejde | KRADS, Metopos, Arkitektur og Rum

medarbejder | Anne Dorthe Vestergaard 

 

 

Konkurrencen udspringer af et ønske om at vitalisere udkantsområder. Områdernes udfordringer er, at de oprindelige erhverv falder væk, og der er negativ vækst og et faldende antal indbyggere.

De tre byer Klitmøller, Krik og Vorupøre knækker kurven og har, for Thy-området helt unikt, et stigende antal indbyggere. De nye tilflyttere kommer i høj grad pga. de fantastiske muligheder for at surfe.

Projekterne ses som et forsøg på at understøtte den udvikling og desuden maksimere mulighederne for geoturisme. De arbejder hver især med at skabe bedre flow og forhold for både de besøgende og fastboende.

Projekterne arbejder dels med at forbedre og styrke byernes program, og dels med at forbedre tilgængelighed. Det hele er holdt i robuste materialer og løsninger, der underordner sig og fremkalder stedernes fantastiske natur.

  

Some description

Den eksisterende kystsikring i Klitmøller adskiller havet og byen i to klare niveauer

 

Some description

De tre Kystbyer i projektet - Krik, Vorupøre og Klitmøller - ligger tæt op ad Thy National park.

 

Some description

Aktiver der tiltrækker fremtidens beboer

 

Some description

Endepunkt i Klitmøller, skal omdannes til fremtidigt fælleshus

 

Some description

Hus og plads for tilrigning af surfer udstyr. Pladsen er også tilgængelig via en rampe fra havet 

 

Some description

Byens to forbindelser - 'foreningsstien' langs vandet og bygaden imellem husene - bindes sammen af små stikveje. Forbindelserne mellem by og hav, sikrer, at flow og aktiviteter fordeles i byen

 

Some description

'Foreningspladsen' i plan.  Stien ender ved Foreningshuset, hvor den forbindes med en sti til havet

 

Some description


Vorupøre - Ny byplads mod havet

Some description

Konceptet er, at skabe en ny byfront mod havet, samtidig med, at trafikken tillades at passere

 

Some description

Den nye byfront i plan. Byens niveau kobles med trapper og ramper sammen med strandens niveau. Overgangen vil gradvist udviskes af sandflugt.

 

Some description

Overgangen imellem by og strand set i snit

 

Some description

Krik - Nyt hus og ny plads

 

Some description

Surfernes parkeringsareal forbindes med en gangzone til havet - bilerne på landevejen bremses op, og blikket rettes mod stedets aktiviteter 

 

Some description

Nyt hus og ny plads set i plan

 

Danish Russian