<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

DNV Gødstrup

Psykiatriafsnittet

2015

sted | Gødstrup, Herning

opgave | Åben offentlig konkurrence

bygherre | Region Midtjylland

areal | 13.000 m2

år | 2014-2019

samarbejde | AART architects, SMAK architects, Nordic, Midtconsult

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Eriko Maekawa, Iben Marie Schou, Luyao Kong, Nikita Gyawali, Signe Hougaard

 

 

DNV Gødstrup ved Herning er et af Danmarks nye supersygehuse. Sygehusets psykiatridelskal samle alle Region Midtjyllands vestlige psykiatritilbud og anlægges som et individuelt projekt. Psykiatribygningen bliver anlagt som en ø for sig, der stadig er forbundet med resten af sygehuset.

Hele sygehusprojektet forventes at stå færdigt i 2019.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

DNV Gødstrup ligger på den jyske hede, og vi har tilpasset projektet til omgivelserne, såhele landskabsprojektets udtryk, farver og stemning formes efterhedens landskab.

Vores projekt bygger på erfaringer fra evidensbaseret design, hvor vi anvender principper for afstressende og helende landskaber til at forme konkrete designs af de indre gårdhaver og det ydre landskab. I projektudviklingen har vi  også brugt brugerinddragelse med løbende diaglog og feedback fra de forskellige brugergrupper som en vigtig del af processen.

 

Some description

Det store landskab og de beskyttede gårdrum

 

Omkring hospitalspsykiatrien anlægges en rekreativ park, hvor en ny klimasmart topologi baseret på enkle principper omkring bæredygtig regnvandshåndtering skaber et bæredygtigt landskab med stier og regnvandsbassiner.

 Some description

Stisystemer og trægrupper

 

Stier og beplantning af hjemmehørende arter danner sammen et nyt bakkelandskab, der efter anlæggelse vil blive en integreret del af det midtjyske hedelandskab.

 

Some description

Graduering af gårdrum, fra offentlig til privat

  

Some description

Graduering af gårdrum, fra roligt til aktivt

 

Anlægget er opdelt i et ydre parklandskab og et indre landskab af 12 gårdhaver.

De indre gårdhaver er opdelt i to overordnede typer af haver - de sansestimulerende gårdhaver og de aktive gårdrum. Gårdrummenes aktiviteter og funktioner er udviklet i samarbejde med de fremtidige brugere. 

 

Some description

Aktivt gårdrum

 

De aktive gårdrum er stedet, hvor man kan brænde krudt af. Her er fitnessredskaber og mulighed for mindre boldspil.

 

Some description

Roligt gårdrum, EBD og haveterapi

 

De sansestimulerende haver skal bruges rehabiliterende og helende og virke beroligende. 

I begge gårdtyper giver store siddemøbler mulighed for uformelle ophold og hjælper til at danne fællesskaber med andre patienter under ellers svære omstændigheder.

 

Some description

Beskyttede gårdrum i den enkelte ”klynge”

 

Some description

Terapeutisk stiforløb i det store landskab

 

Parklandskabet fungerer med legeplads, boldspil, fitnesstationer, cykelaktiviter og løberuter som yderligere rehabiliteringtilbud til anlæggets indre gårdhaver. Parken er samtidig hospitalets fælles rum og samler psykiatridelen med resten af hospitalet. Parklandskabet er også til glæde for lokalområdet og alle kan bruge faciliterne.

 

Some description

Samspil mellem bygning og landskab

 

Some description

Kig mod det store landskab

 

Some description

Årstidsvariation i beplantningen

 

Some description

Sammenhæng mellem bygning og uderum

 

Danish Russian