<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Dybkærskolen, Gødvad

Skolen på Bakken

2020 - in progress

 

opgave | Bytorv, trafik, overfladevand og skolegårdsmiljø


bygherre | Silkeborg Kommune

sted | Gødvad, Silkeborg

år | 2020 -

status | Under projektering

areal | 50.000 m2

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Bodil Hemgård, Anne Kærsgaard

 

 

”En enig dommerkomité har kåret forslaget som konkurrencens vinder og er alle overbevist af den stærke historiefortælling, den robuste arkitektur og en klar holdning til den brede vifte af læringsmiljøer, som kommer tydeligt til udtryk i arkitekturen.”
- Dommerkomitéen

 

Vores hovedgreb tager fat i STEDET og mødet mellem det historiske bakkelandskab omkring Silkeborg og Gødvad, områdets bebyggelser og den mulighed der er for at skabe et urbant miljø. Gennem arkitektur og landskabsdesign har det været en mission at skabe en bedre sammenhæng i området og designe en bygning med udearealer, der formår at være en katalysator for nye muligheder i lokalområdet og som skaber grobund for fællesskaber - både i skoletiden og fritiden og på tværs af alder. Vi har valgt ”bakken” som designmotiv for det landskabelige og tager fat i de kvaliteter, der er i at opholde sig imellem bakker og at bevæge sig op og ned af bakker. På den ene side formgives et nyt veldefineret bytorv og på den anden side skabes et nyt læringsområde, der skaber et stort bølget lege- og læringslandskab for børn- som en naturlig forlængelse af Silkeborgs karakteristiske bakkede landskab. I skolens uderum er der bakker og snoede stiforløb der motiverer til leg og bevægelse, mens der i de bygningsnære gårdrum er overdækkede udemiljøer og værksteder til læring i det fri.

 

 

Some description

Ankomst fra Bytorvet

 

Some description

Situationsplan

 

Some description

Infrastruktur og kobling til området

 

Some description

Visualisering af det tætte gårdmiljø

 

Gødvad er et traditionelt forstadsmiljø, med svage centrumdannelser og få eller ingen pejlemærker at orientere sig efter. Det har derfor i projektet været vigtigt, at  udnytte muligheden med en ny skole, til at skabe et stærkt orienteringspunkt i hele området. Skolen er trukket frem for at markere sig i området og hele torvedannelsen foran skolen er udlagt stram, som en tydelig kontrast til det ensartede forskelsløse bylandskab omkring. Målet er på sigt at skabe et stærkt og vitalt bycentrum for Gødvads beboere, der bliver endnu en attraktiv forstad til Silkeborgs unikke natur og out.door miljø.

I bearbejdning af bygningskroppene har vi haft fokus på at skabe rumdannelser mellem bygningerne, så der ved alle indgange dannes nære udemiljøer til de små fællesksaber i afdelingerne. Det øger trygheden for de mindste, at ”skolegården” uden for deres dør er dedikeret til dem, og de nære gårdmiljøer er indrettet med aldersdifferentierende aktiviteter, så børnene både inde og ude har inspirerende læringsmiljøer, der er indrettet og tilpasset deres forskellige aldre.

 

Some description

Zoneindeling ift. aktivitetsniveau

 

Some description

Fremtidig trafik i området

 

Some description

Strategi for overskudsvand

 

Some description

Forslag til fremtidig beplantning

 

Some description

Zoom af plan, Legeområde

 

Der er overordnet en zonering omkring skolen, hvor aktiviteternes intensitet skifter fra de stille nær-zoner lige omkring indgangene og udad mod området med plads til høj aktivitet og ud mod naturområdet, hvor der er plads til at ”blive væk”. På tværs af alle zoner løber ’highway 1’, et langt, bølgende trædæk, der skaber adgang og platform til hele legeområdet. Trædækket kan også transformere sig fra en rute, der trækker eleverne med helt inde fra de asfalterede gårmiljøjer, til at være et rummeligt element, der danner plads til nye lege.

 

Some description

Visualisering af legeområde

 

Some description

Zoom af plan, Bytorvet

 

For den urbane plads har vi for at skabe et nyt tydeligt bycentrum, taget udgangspunkt i "grid'et" som grundgeometri, og fokuseret på at opdele og underdele i forhold til "grid'ets" proportioner. Vi har indført "grid'et" i form af træer som byrumskabende elementer, hvori veje, og pladser og rumskabende elementer opdeler og zonerer området. Arkitektonisk strammer "grid'et" byrummet op og danner en klar randzone langs de omkringliggende bebyggelser. Ved at fjerne "grid'et" dannes pladser i bytorvet og på den nåde etableres der flere mindre byrum i det store byrum, fra den store skala i helheden og ned til den lille skala i det lokale.

Forpladsen til skolen har vi døbt ”skoletorvet”. Pladsen ligger som en forlængelse af skolen ude foran skolens hovedindgang. Den indbydende plads kan blive bydelens samlingsplads for lokalområdet og foreningslivet, hvor der bliver inviteret til fællesspisning og fællesskab imellem små grønne bakker og gamle trækroner.

 

Some description

Visualisering af ankomst

 

Some description

Grid-struktur danner rammerne for bytorvet

 

Some description

 

Fremtidig parkeringsstrategi for bytorvet

 

Danish Russian