<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Dybkærskolen, Gødvad

Skolen på Bakken

2020 - in progress

 

sted | Gødvad, Silkeborg

opgave | Design af skolegårds miljø

bygherre | Silkeborg Kommune

areal | 50.000 m2

år | 2019 -

status | Under projektering

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Bodil Hemgård, Anne Kærsgaard, Charlotte Willems

 

 

”En enig dommerkomité har kåret forslaget som konkurrencens vinder og er alle overbevist af den stærke historiefortælling, den robuste arkitektur og en klar holdning til den brede vifte af læringsmiljøer, som kommer tydeligt til udtryk i arkitekturen.”
- Dommerkomitéen

 

Vores hovedgreb tager fat i STEDET og mødet mellem det historiske bakkelandskab omkring Silkeborg og Gødvad, områdets bebyggelser og den mulighed der er, for at skabe et urbant miljø. Gennem arkitektur og landskabsdesign har det været en mission, at skabe en bedre sammenhæng i området, og at designe en bygning med udearealer, der formår at være en katalysator for nye muligheder i lokalområdet, og som skaber grobund for fællesskaber - både i skoletiden og fritiden, og på tværs af alder. Vi har valgt ”bakken” som designmotiv for det landskabelige, og tager fat i de kvaliteter, der er i at opholde sig imellem bakker, og at bevæge sig op og ned af bakker. På den ene side formgives et nyt, veldefineret bytorv, og på den anden side skabes et nyt læringsområde, der skaber et stort bølget lege- og læringslandskab for børn - som en naturlig forlængelse af Silkeborgs karakteristiske, bakkede landskab. I skolens uderum er der bakker og snoede stiforløb, der motiverer til leg og bevægelse, mens der i de bygningsnære gårdrum er overdækkede udemiljøer og værksteder til læring i det fri.

 

 

Some description

Visualisering af ankomsten fra Bytorvet.

 

Some description

Situationsplan.

 

Some description

Infrastruktur og kobling til området.

 

Some description

Zoom af plan: Bytorvet.

 

 

For det urbane har vi valgt ”grid’et” og den geometriske, retvinklede og ligesidede form som grundgeometri, og her fokuseret på den fleksibilitet og robusthed, der er i at opdele og underdele i forhold til grid’ets proportioner. Vi har indført ideen om et ”grid”, i form af træer som byrumsskabende elementer, ind i vores hovedgreb og overført det til en overordnet struktur i bytorvet. Arkitektonisk strammer ”grid’et” byrummet op og danner en klar randzone langs de omkringliggende bebyggelser. Ved at fjerne træer i ”grid’et” dannes pladser i bytorvet, og på den måde etableres der flere mindre byrum i det store byrum, fra den store skala i helheden, og ned til den lille skala i det lokale. Forpladsen til skolen har vi døbt ”Bytorvet”. Pladsen ligger som en forlængelse af skolen ude foran skolens hovedindgang. Den indbydende plads kan blive bydelens samlingsplads for lokalområdet og foreningslivet, hvor der bliver inviteret til fællesspisning og fællesskab imellem små grønne bakker og gamle trækroner.

 

Some description

Diagrammer: Grid-struktur - danner rammerne for bytorvet, og Fremtidig parkeringsstrategi for bytorvet.

 

 

Some description

Zoom af plan: Legeområde.

 

 

Some description

Visualisering af legeområde.

 

 

Der er overordnet en zonering omkring skolen, hvor aktiviteternes intensitet skifter fra de stille nær-zoner, lige omkring indgangene, og udad mod området med plads til høj aktivitet og ud mod naturområdet, hvor der er plads til at ”blive væk”. På tværs af alle zoner løber ’Highway 1’, et langt, bølgende trædæk, der skaber adgang og platform til hele legeområdet. Trædækket kan også transformere sig fra en rute, der trækker eleverne med helt inde fra de asfalterede gårmiljøjer, til at være et rummeligt element, der danner plads til nye lege.

 

 

Some description

Diagrammer: Fremtidig trafik i området og Zoneindeling ift. aktivitetsniveau.

 

 

Some description

Diagrammer: Strategi for overskudsvand og Forslag til fremtidig beplantning.

 

 

I bearbejdning af bygningskroppene har vi haft fokus på at skabe rumdannelser mellem bygningerne, så der ved alle indgange dannes nære udemiljøer til de små fællesksaber i afdelingerne. Det øger trygheden for de mindste, at ”skolegården” uden for deres dør er dedikeret til dem, og de nære gårdmiljøer er indrettet med aldersdifferentierende aktiviteter, så børnene både inde og ude har inspirerende læringsmiljøer, der er indrettet og tilpasset deres forskellige aldre.

 

 

Some description

Visualisering af det tætte gårdmiljø.

Danish Russian