<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Ekostråket, Malmø

Rekreativ park og regnvandshåndtering

2019 - in progress

 

Opgave | Design af ny rekreativ park i urban kontekst 
Bygherre | Malmö Municipality
Sted | Bunkeflostrand, Malmö, Sweden
År | 2019 -
Status | Igangværende 
Areal | 32,5 ha
Medarbejdere | Anne Galmar, Bodil Hemgård, Amalie Grove, Roberto Corradin, Josefine Berglund

 

 

Some description

En del af en større grøn forbindelse
Den økologiske park, ”Ekostråket”, er en del af et større grønt bælte, der strækker sig fra den indre by i Malmø til den sydlige kystlinje. Som grønne perler på en snor, gør disse meget forskellige parker det muligt at gå og cykle i timevis i kontinuerlige grønne omgivelser på trods af urbane omgivelser.

 

Some description

Ekostråket, som skal konstrueres og plantes på landbrugsjord, er den manglende perle på snoren og vil spille en vigtig rolle som bindeled mellem de grønne områder. Denne sammenhængsskabende funktion fra øst til vest er væsentlig for designet, og vil definere vidstrakte enge, med lange naturskønne udsigter over det modulerede og beplantede landskab. 

 

Some description

Koceptet for projektet er at forbedre selve Ekostråkets diagonale retning fra nordøst til sydvest. Dette vil være det vigtigste redskab for at skabe rumlige kvaliteter, så som vådområder omgivet af skov. 

 

Some description

Parken ligger i et nyt boligkvarter, der er under opførelse. Herved skaber parken sit eget univers, som er omkranset af skovlignende beplantning samt terrænformer fra overskydende jord fra byggearbejdet. Parken vil have gode forbindelser til sine omgivelser, da alle boligområdernes veje for gående fortsættes ind i parken. 

 

Some description

De ovenstående snit viser de forskellige kvaliteter, som stisystemerne vil føre de besøgende gennem. Her vil den besøgende både få åbne og lukkede rumlige oplevelser.


 

Some description

Programmet og faciliterne er placeret i området med forbindelser til stisystemerne, og fungerer samtidig som point de vues når man bevæger sig gennem parken. 

 

 

Some description

Træbro over vådområde, som en del af stisystemet

 

Some description

Vinter visualisering

 

Some description

Regnvandsbassinerne er designet således, at de blandt andet bidrager til at øge de rekreative værdier i parken. Bassinerne har forskellige typer af dæmninger, som derved skaber variation i udtryk, de udvikler sig fra de bløde, grønne og naturlignende kanter, til de mere skarpt definerede urbane kanter med trædæk, som også er adgangsgivende til søerne.   

 

Some description

Udover at være et grønt samt socalit område, fungerer parken også som et regnvandshåndterende værktøj. Alt overfladevand fra de omkringlligende bygninger og asfalterede veje ledes mod de centrale regnvandssøer, hvorimod overfladevandet fra selve parken opmagasineres i det laveste punkt i den sydøstlige ende af området. 

 

Some description

Plan zoom

Parkens skala gør det muligt at skabe forskellige typologier af landskaber, ved at benytte flere typer af drift og vedlligeholdesmidler. En del af engen skal græsses, hvorimod andre dele skal holdes mere traditionelle med klippede græsplæner. Den omkringliggende "skov" vil også have flere kvaliteter, da skoven vil gå fra at være mere beskåret og plejet nær husene, til en vildere skov, hvor ukrudt bliver en del af naturens cyklus samt skaber nye biotoper. 

 

Some description

De ovenstående snit viser forskellige vandniveauer og hvilke aktiviteter, der er mulighed for ved vandet.

 

Some description

De to snit viser hvordan skoven vil reducere vindstyrken for de beboede områder, samt hvordan de bløde kanter, som skoven danner, stadig tillader solen at trænge ind i beboernes baghaver. 

 

Some description

Fuglekigtur og træbro over dam 

 

 

Danish Russian