<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Elværket Åbyhøj

Nye udearealer til kultur- og medborgerhus

2015

sted | Åbyhøj, Aarhus 

opgave | Udearealer til kulturhus

bygherre | Elværkets lokaludvalg

areal | 1.350 m2

år | 2015 -

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Helena McCarthy

 

 

Elværket i Åbyhøj bliver bydelens fremtidige kultur- og medborgerhus. Idéen om at omdanne det gamle elværk til et kulturhus, opstod hos en lille gruppe borgere, der sammen med lokale foreninger i Åbyhøj fik nedsat en arbejdsgruppe, der har varetaget fundraising og kontakt til kommunen.
På baggrund af deres arbejde er Elværket nu under ombygning under varetagelse af Arkitema Architects.

VEGA landskab har tegnet et forslag til et nyt grønt byrum, der vil koble Elværket sammen med Åby park og byen. Arbejdsgruppen fundraiser i øjeblikket til projektets udførelse.

Some description

Visualisering af mulig ny og grøn adgang

 

Some description

Site luftfoto 

 

Some description

Diagram af landskabskurver og grønt i området

 

Some description

Forslag til ny situationsplan med mindre belægning og mere grønt.


Parken kan forbindes ind i lokalområdet igennem kulturhusets område.

 

Some description

Terræn længdesnit

 

Some description

Terræn tværsnit

 

Some description

Referencebilleder af plads og vejmaterialer

 

 

Danish Russian