<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Erik Ejegod gårdrum

Gårdrumsfornyelse

2021

 

opgave | Renovering og nytænkning af fælles gård
bygherre | A/B Erik Ejegod
sted | Vesterbro, København
år | 2018-2021
status | Anlagt
areal | 1.500 m2
medarbejdere | Anne Galmar, Kimm Lyberth, Amalie Grove og Roberto Corradin

 

 

Vega landskab har stået for fornyelsen af et fælles gårdrum i foreningen A/B Erik Ejegod, som ligger i en boligkarré på Vesterbro i København. Udover boliger rummer bygningen en integreret institution og en mindre vuggestue, som råder over en legeplads placeret midt i gården. Legepladsen kan bruges af de øvrige beboere udenfor institutionens åbningstider. VEGA har arbejdet med at skabe opholdsmuligheder i en 5 meter bred stribe rundt om legepladsen. Den samlede stribe langs legepladsen inddeles i tre forskellige slags ‘tæpper’ med hver sit materiale og udtryk; det grønne, det ‘foldede’ og det belagte. 

 

Dronefotos: Astrid Maria Rasmussen

 

Some description

I hvert hjørne af gården er der et lille gårdhus. De små huse er med til at skabe en ramme omkring legepladsen, som er gårdens centrum.

 

Some description
Plan - Gårdrummet har fået et grønnere udtryk og flere opholdsmuligheder. 

 

 

Some description

Diagram - fælleszonen inddeles i ‘tæpper’

Den fælles zone har, på grund af sin bredde, plads til flere forskellig slags brug. Zonen inddeles i tre forskellige slags ‘tæpper’, hvor nogen er belægning i samme niveau som gården, andre er bede med beplantning og andre er store trædæk, hvor man kan sidde på kanterne eller på selve dækket.

 

 

Some description

Hækken skærmer for dagsinstitutionen og er med til at skabe mindre rum i opholdszonen.

 

 

Some description

Trædækkene folder sig op og ned, og skaber små nicher og ryglæn. De kan derfor fungere som et siddemøbel eller en lille terrasse. Udover de nye opholdsarealer, bliver der plantet nye træer og blomsterbede, som skaber yderligere rummelighed i gården og bidrager til et endnu grønnere rum.

 

 

Some description

 

 

Some description

Teglbelægningen udfolder sig i gårdens hjørner og omkranser de små gårdhuse. Belægningen danner zoner til f.eks. grillområder og andet løst inventar,  såsom borde og stole. 

 

 

Some description

 

 

Some description

FØR - Før var store dele af gårdrummet belagt med asfalt, hvilket gav den et hårdt og koldt udtryk. Der var desuden meget lidt plads til afslappet ophold i gården.

 

 

Some description

Flisebelægningen er med til at markere opholdszonen. Græsplænerne giver mulighed for at sidde og ligge på noget blødt, samtidig med at det giver et grønnere gårdrum.

 

 

Some description

Trædæk

 

 

Some description

Belægning

 

 

Some description

Snit - opholdszonen ligger som et bånd omkring daginstitutionens legeplads

 

 

Danish Russian