<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Fælledkanten

Tagterasse i Ørestaden

2019

sted | Sydlige Ørestad
opgave | Design af tagterasse
bygherre | Balder Danmark A/S
år | 2019
areal | 1.150 m2
samarbejde | Balder Danmark A/S
medarbejdere | Anne Galmar, Amalie Grove, Roberto Corradin, Malin Persson

 

VEGA Landskab har designet indretningen af tre væksthuse, der er placeret på tagfladerne af Fælledkanten. Væksthusene fungerer som grønne fællesrum for Fælledkantens beboere og rummer unikke udsigtspunkter til Amager Fælleds natur. Der er skitseret flere løsninger til alle værksthusene, som alle har forskellige kvaliteter og muligheder.

 

Some description

 

Some description

 

Udsigtsposten
Væksthus nr. 1 er det rekreative væksthus, hvor Fælledkantens beboere kan nyde et sjældent syn for Københavnerne, nemlig horisonten udover Amager Fælleds helt unikke natur. For at drage fordel af udsigten, har træstrukturen forskellige niveauer vinklet mod udsigten, således at antallet af beboere, der kan sidde og nyde udsigten samtidig, maksimeres. Trækonstruktionen bygges således at der på udvalgte steder kommer vinklede kanter, der kan fungere som ryglæn.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Gartneriet

Væksthus nr. 2 er gartneriet hvor bebyggelsens beboere kan få jord under neglene og dyrke deres egne grøntsager. Bedene er 20 cm høje, hvilket giver væksthuset et horisontalt grønt udtryk der leder tankerne hen på agerbrug. Bedene er integreret i mellemrummet mellem tagkonstruktion og fliser, og dybden udvides på denne måde med 15 cm. Der er integreret siddemulighed imellem bedene, der inviterer til snak og som også fungerer som ‘kasser’ til opbevaring af f.eks. kompost eller værktøj.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Det sociale væksthus
Væksthus 3 er Fælledkantens sociale Væksthus, det er her naboer mødes til middag, fødselsdag eller høstfest. Det er et multifunktionelt grønt fællesrum, med plads til mange. Det integrerede bed og langbænk skaber naturlige nicher i rummet, som diskret vejleder hvordan rummet kan indrettes på forskellige vis, med de flytbare borde.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Danish Russian