<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

FBAB Seest

Konkurrence om fremtidens bæredygtige almene boliger

2014

sted | Seest, Kolding

opgave | Åben konkurrence

bygherre | Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Kolding Kommune og Lejerbo

areal | 3.525 m2

år | 2013-2014  

samarbejde | RUBOW arkitekter

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Alessandro Merati, Eriko Maekawa

 

 

Projektkonkurrencens mål var at udvikle almennyttigt byggeri til fremtidens Danmark. Projektet her er udviklet til fyrværkerigrunden i Seest. Grunden blev efter fyrværkeribranden i 2004 ryddet, og stod som et meget smukt kuperet landskabstræk i å-dalen omkring Kolding.

 

Vores projekt tager udgangspunkt i landskabet og lægger små bo-enheder af otte boliger ud i terrænet, så alle boligerne får kontakt til det grønne og samtidig får et klart indre fælles gaderum mellem boligerne. I det indre gaderum tænker vi at fællesskabet opstår omkring alle de mulige aktiviter, der kan foregå – fra fællesspisning til cykelvask og pottepleje.

 

Some description

Visualisering - udsyn mod gadekær og fælleshus

 

Den ydre grønne landskabsramme fæstner bebyggelsen til det store landskab, med en sammenhængene engbeplantning og karakterfyldte træer, der løber igennem bebyggelsen som et grønt og sammenhængende forløb. Al bebyggelsens overfladevand opsamles i små grøfter og regnvandsbassiner, og udnyttes til at skabe et livligt miljø, hvor årstider vil blive tydelige i sanselige oplevelser med vand, flora og fauna.

 

Some description

Situationsplan 

 

Some description

Foto fra området i dag

 

Det store landskabstræk i bebyggelsen bliver stedets særlige attraktion – her findes helt andre oplevelser end i parcelhusenes villahaver! Her kan plukkes frugt, bær og nødder eller man kan besøge fårene, der græsser på det åbne lavtliggende område. Man kan også dyrke sine egne grøntsager i de små nyttehaver. Som ved de oprindelige kolonihaver ligger nyttehaverne i tæt relation til boligerne. Redskaberne er fælles og kan lånes i ”haveskuret”, og havelodderne fordeles på bebyggelsens årlige forårs-fællesmøde.

 

Some description

Illustration af området naturudvikling med fredet mose, eng og selvgroet skov 

 

Midt i mosen findes naturbasen. Her er siddepladser, bålplads og enkle overdækninger, og området bliver både brugt til ude-læring og som udflugtsmål for børnehaver og institutioner i området. Ind i mellem er her også skoler fra andre dele af landet, som med egne sanser oplever, hvad der sker når at post-industrielt område igen overtages af naturen.

 

Her er også sjovt at lege. Især fordi man både kan få våde tæer og blive beskidt, og fordi der findes magiske huler I skoven. Nede ved søen er der både frøer og fugle, og når det har regnet kan man sejle med små skibe i grøfterne.

 Some description

Bebyggelsen binder natur og by sammen på tværs af grunden

 

Some description

Fremtidssikret klimastrategi for regnvandsopsamling - firkløver som billede på organiseringen af området

 

Al regnvand fra tage og belægninger håndteres lokalt. Regnvandets håndteres så der ikke ledes yderligere vand til de paragraf 3-beskyttede områder og vandhuller, men etableres nye regnvandssøer som i ”gadekær” i bebyggelses nære fællesarealer.

 

Some descriptionDiagram af den lokale regnvandshåndtering

 

Tagvand og vand fra belægninger ledes til åbne vandrender i boligernes fælles uderum. Renderne leder vandet frem til bebyggelsens grøftsystem, som er fordybninger af vekslende bredde. I grøfterne findes et volumen, der kan opstuve større vandmængder i tilfælde af skybrud.

 

Some description

Det store landskabstræk med aktiviteter

 

 

Some description

Udsigtslinjer fra boligklyngerne - Infrastruktur, hård og blød trafik

 

Some description

Det rekreative fællesskab - Funktionelle fællesarealer

 

Some description

Plan med fire boligklynger og et fælleshus med 'gadekær'

 

Some description

Sommeraften - man mødes på de fælles udearelaler mellem boligklyngerne

 

Some description

Ambitionen med bebyggelsen er, at den med sit minimale fodaftryk tillader lanskabet at komme helt tæt på i alle skala - Her er tre variationer over sammen gårdrum

 

Some description

Plan af boligklynge med fælles udeområder

 

Some description
Snit af boligklyngen med fælles udeområder

 

Some description
Referencefotos

Danish Russian