<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Fjerritslev+

Byfornyelse mellem fjord og hav

2018

 

sted | Fjerritslev

opgave | Design af byrum

bygherre | Jammerbugt Kommune 

areal | -

år | 2018

samarbejde | HC Entreprenøren A/S

medarbejdere | -

 

”Byens akse”er en konkurrenceopgave der lægger fokus på at skabe helhed i Fjerritslev by. 

Projektet, Fjerritslev +, handler om at styrke forbindelserne i byen og skabe gode mødesteder. Forbindelserne rækker ud mod det omgivende landskab og gør det oplagt at færdes i byen til fods og på cykel. Mødestederne opstår omkring byens daglige liv og betydningsfulde steder: Torvet, Kroen, Hallen, Bryggergården og Fjerritslev Kino. En serie af byrum som styrker hverdagslivet og sikrer at man, i en by hvor alle kender alle, også har muligheden for at mødes. 

Vi har derfor fokuseret på at udvikle den nord-syd-gående akse, som kan blive byens nye rygrad. Aksen forbinder Gymnasiet, Skolen og Hallen indbyrdes og forbinder videre mod syd til midtbyens kulturelle tilbud og detailhandel. En robust og veldesignet hovedakse gør det oplagt i dagligdagen at parkere sin bil og færdes til fods, og er samtidig en invitation til at både gående og cyklister–også dem på mountainbike–kan færdes frit mellem bymidten og de omgivende naturområder.

Et nyt sti-system kæder nord-vest forbindelsen sammen med gymnasium, kunstprojekt, pitstop, mountainbike, eksisterende stier og Brøndumvej, til et samlet rekreativt område og mødested for beboere og turister.

Med et nyt aktivt forareal - ’Striben’ - bliver Hallen byens nye aktive samlingspunkt. En række udendørs aktiviteter som beachvolley, løbehjul/miniskate, pic-nic, multibane og nyt markeret indgangsområde synliggør Hallens mange aktiviteter og indbyder til fællesskab. I Fjerritslev + leger børn og voksne sammen. Legen er en integreret del af byens rum, som en serie legende elementer, frem for en traditionel legeplads. På denne måde skaber legen liv i byen, både for dem der deltager og for dem der sidder på bænken og kigger på.

 

 

Some description

I projektet skabes nye forbindelser og gode mødesteder for borgere og turister

 

Some description

I helhedsplanen bindes de fem 'hotspots' A) Skoven B) Hallen C) Nørregade D) Torvet E) Skoven sammen, og kobles til byens akse. I kraft af sammenkoblingen bliver ‘spotsene‘ til en række sammenhængende byrum, som styrker hverdagslivet og mødet mellem mennesker.    

 

Some description

Deludsnit, Skoven. Det eksisterende grønne områdes rekreative værdi øges ved et ny stisystem, som kæder N/V sammen med gymnasium, kunstprojekt, pitstop, MTB og eksisterende stier. 

 

Some description

Hallen. For at styrke Hallens eksisterende liv i tilføjes ‘Idrætsstriben - et nyt aktivt byrum, hvor aktiviteten bringes udendørs og hvor spontanitet kan opstå.  

 

Some description

Visualisering af byens liv i Bryggerhaven. 

 

Some description

Leg og ophold på Kinopladsen

 

Fjerritslev består af to akser. Den ene er hovedvejen mellem Aalborg og Thisted, samt Hærvejens rekreative rutesystem af cykel- og vandreruter, og det er i mødet mellem akserne de nye byrum flettes ind. Når den hurtige biltrafik fra landevejen møder den ‘bløde‘ trafik af gående og cyklende skal byrummene medvirke til byens brugere kommer ned i fart. Således opleves byrummene på nærværende vis, og mødet mellem mellem mennesker opstår. 

 

Some description

De nye ‘hotspots‘ bindes sammen i helhedsplanen og hæftes på byens akser. 

 

Some description

Byens to vigtige akser. Fra Ø/V handselsruten mellem Aalborg og Thisted, samt N/S hærvejen mellem N/S. 

Danish Russian