<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

FOLLO Museum og Verkstedstun

Museum i Akershus - Åben Konkurrence | 2020

2020

 

 

sted | Drøbak, Akershus - Norge

opgave |  Åben konkurrence

bygherre | Museene i Akershus

areal | 5000m2

år | 2020

samarbejde | Jesper Kusk Arkitekter

Medarbejdere| Anne Galmar, Amalie Grove, Julia Schuster

 

 

Museerne i Akershus (forkortet MiA), der længe har været knyttet til Follo Museet i Drøbak, ønsker en større investering i traditionel hånværk og fredet bygninger. I 2017 finansierede Akershus Amt Kommune udarbejdelsen af ​​et konceptstudie, og i august 2020 opfordrede Mia-foreningen til at deltage i en åben konkurrence, som lød på at skabe en ny attraktiv værkstedsbygning, der var tilknyttet resten af ​​området og det omkringliggende landskab. VEGA Landskab har i samarbejde med Jesper Kusk Arkitekter givet et bud på et designforslag til konkurrencen. Visionen er at skabe et levende og indbydende museum og værksted, som skaber de bedste rammer for kommunikaton og udvikling af traditionelt håndværk. Kurser og workshops vil blive afholdt netop her, for at demonstrere at fredet bygninger og traditionelt håndærk er en omkostningseffektiv og bæredygtig måde at beskytte kulturarven og fremtidens samfund på. Alt i en levende arena for profesionelle og studerende - Et facilitet der kan hjælpe med at sikre den fremtidige formidling af det tradiotionelle håndværk, som en kernestenen i Norsk kultur.

 

 

Some description

Planudsnit

 

 

Some description

 

Til venstre: Trafik og flow: Biler føres mod nord og syd, og udenom den nye museumsgård. Levering af varer har egen indkørsel, da den eksisterende vej ændres til en sti for fodgængere.

Til højre: Tilgængelighed: De forskellige niveauer i de nye værkstedbygninger forbindes af ramper, der er indbygget i trædækket, og med stier, der har fast belægning i terrænet.

 

 

Some description

Til venstre: Områdets vigtige karakterer: Eksisterende beskyttede egetræer bevares, men også en stor del af området, der er dækket af det typiske norske fjelllandskab bevares.

Til højre: Programmatisk disponering af udendørsarealer: Parkering mod vest, legeområde i nord, lager i syd og udendørs værksted centreret.

 

 

Museums området ligger smukt i landskabet på en østvendt skråning ved foden af en højderyg og med et terræn der langsomt falder mod Ullerndammen. De nye bygninger følger landskabet naturligt og møder både den eksisterende bygning og resten af faciliteterne.

Den centrale gård er i forbindelse med landskabet og bygningerne udgangspunktet for at opleve FOLLO friluftsmuseum. Selve gårdspladsen kan bruges til samling og udendørs undervisning, men aktiviteter kan også flyttes fra den travle gårdsplads med udendørs værksteder til det roligere udendørs rum i syd.

 

Some description

Snit gennem den nye værkstedsbygning i forbindelse med terrænet.

 

Some description

Plan over hele museumsområdet, og det nye projektområde i nordvest

 

 

Some description

Snit gennem de nye værkstedbygninger og det nye landskab

 

Some description

Visualisering: Oplevelsen af den nye gårdplads og museumsbygningerne, der forbinder inde- og uderum :  Jesper Kusk Arkitekter

 

 

Some description

Plan over projektområdet med det nye landskab

Den nye hovedindgang er placeret i forbindelse med parkeringspladsen på vestsiden af de nye bygninger. Markeret med en bred sti, fører en rampe op til trædækket og ind i den nye værkstedsarena.  
Den eksisterende skulptur ‘Tømmerhaggerne’ flyttes foran bygningerne, og er med til at markere den nye indgang. To af de bevarede egetræer er også med til at guide besøgende til det nye ankomstområde.

 

Some description

Visualisering: En ny indgang med en bred trærampe, der fører ind til den nye gårdplads, og forbinder de nye bygninger med de omkringliggende trædæk: Jesper Kusk arkitekter

 

 

Danish Russian