<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Frederiksberg Allé gårdrum

Gårdrumsskitsering i andelsforening

2015

sted | Frederiksberg Allé, København

opgave | Renovering og nytænkning af fælles gård 

bygherre | Alléparken AB

areal | 1.200 m2

år | 2015

samarbejde | Freelance konsulent Sidsel Sander

medarbejdere | Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Bianca Nagel, Eriko Maekawa, Katrine Urth, Luyao Kong, Sarah Jansen

 

 

Skitseforslaget tager udgangspunkt i stedets mange fine eksisterende kvaliteter; det meget grønne udtryk og den eksisterende beplantning samt det karakteristiske terrænfald. Gårdrummene opleves som fine grønne lommer, omkranset af den karakteristiske bebyggelse og med Frederiksberg Allé som baggrund.

Samtidig er der en del udfordringer; de stejle skråninger er udsatte for erosion og de større træer er i dårlig stand. Terræn-støttemurene trænger flere steder til renovering og cykelparkeringen er fordelt omkring i gårdene, på steder hvor der i stedet kunne være fine opholdspladser. Endelig er legeområdet ikke optimalt placeret, idet det ligger lavt, i skygge og tæt på en indkørsel til garager.

 

Some description

Visualisering af gårdhavn

 

I projektet foreslår vi derfor en ny bearbejdning af skråningerne, som ændres til store ’trin’ i form af lave grønne terrasser, kantet af cortenstål og beplantet med græsser og stauder. Herved begrænses erosionen, og visuelt får skråningen en ny og ‘fin’ karakter - som en stor grøn trappe.

 

Some description

Snit diagram, forslag til ny terrænløsning

 

Some description

Tværsnit, terrasseret skråning og cykelparkering

 

Langs indkørslen skaber vi plads til affaldshåndtering og samlet cykel-parkering. Desuden laves der plads til at plante nye træer, så også indkørslen opleves som et grønt og indbydende rum. Legepladsen løftes op i lyset, og indrammes af ny beplantning.

 

Some description

Site luftfoto

 

Some description

Planskitse, fokus på midterste gård

 

Some description

Flow diagram, eksisterende og fremtidige forhold, n.th. referencer på overgang mellem sti og beplantning

 

Belægningen omlægges, så der skabes en samlet bred sti, som på en gang er gangsti, opholdsrum, og brandvej. Stien slynges let så der skabes mange små ‘lommer’ hvor der er plads til ophold, og så der skabes en smuk passage gennem gården fra nord til syd. Flytbare stole og borde giver mulighed for en fleksibel møblering og for god udnyttelse af brandvejens areal.

 

Some description

Diagram, funktioner, eksisterende og fremtidige forhold, n.th referencer på nyt legeområde

 

En ny beplantning af græsser og blomstrende stauder skaber rum omkring opholdspladserne, og giver den samlede gård et nyt ’let’ udtryk, som veksler med blomstring og løvfarver henover året.

 

Some description

Plan, eksisterende beplantning

 

Some description

Eksisterende forhold, fine kvaliteter i rum og beplantning

 

Some description

Eksisterende beplantning der skønnes bevaringsværdig

 

 

Some description

Planudsnit, zoom på legeområde og beplantning

 

Some description

Tværsnit, legesti i beplantning og legehus / opholdsdæk

 

Some description

Planudsnit, syd, zoom sydlig del af gården

 

Some description

Tværsnit, nye opholdsrum, ny beplantning og omlagt sti

 Some description

Referencer på ny beplantning

 

Danish Russian