<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Frederiksberg skole, Sorø

Prækvalificeret tilbudsopgave

2012

sted | Frederiksberg Skole, Sorø

opgave | Prækvalificeret konkurrence, EU-udbud

bygherre | Sorø Kommune

areal | 43.000 m2

år | 2012

samarbejde | Kjær & Richter

medarbejdere Anne Dorthe Vestergaard, Eriko Maekawa

 

 

Prækvalificeret tilbudsrunde på ny skole i Sorø Kommune. Skolen ligger, som mange samtidige skoler, helt ude på kanten af byen, som en selvstændig ø uden kontakt til boligområderne ved siden af. Målet med det nye greb er, at skabe en langt bedre interaktion med naboerne – så skolen i fremtiden kan spille en rolle som en dynamo for bydelens aktiviter, og blive et mødested for både elever i skolealderen og resten af områdets beboere.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Danish Russian