<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Fremtidens Forstad

Konkurrence om Søndermarken i Vejle

2012

sted | Vejle

opgave | Prækvalificeret Real Dania konkurrence, 2 faser. Gentænkning af forstaden Søndermarken

bygherre | Vejle Kommune og Real Dania

areal | 110 ha

år | 2012

samarbejde | Bureau B+B, AART architects, Midtconsult, Go’ proces

medarbejdere Anne Galmar, Julie trier, Anne Dorthe Vestergaard

 

 

Projektet til Søndermarken i Vejle tager udgangspunkt i en analyse af landskabets potentialer for at genfortælle historien om kvaliteterne i den grønne forstad. Ådalen, som i dag er et overset mellemrum mellem to forstadsområder, gøres centralt i området. Der skal være grønne sociale rum, med god tilgængelighed fra de omkringliggende kvarterer og plads til mange forskellige aktiviteter – fra aktivt friluftsliv til frugtplukning og leg.

Bagside bliver til forside og forstaden får en ny identitet i relation til det bynære landskabsrum, som samtidig kobles med Vejles samlede blå-grønne struktur- Ådalen bliver forstadens nye grønne forbindelse til Vejle centrum.

 

 

Some description

Visualisering fra de grønne område ved overdrevet

 

Some description

Stiforløb i kanten af det grønne område fra landskabet i syd mod Vejle i nord - aktiviteter udfolder sig i naturområdet

 

Some description

Områderne omkring indfaldsvejen forbindes med de smukke grønne arealer ved overdrevet

 

Some description

Situationsplan med parkering og tunnel indtegnet

 

Some description

Situationsplan med landmark, som ses fra motorvejen

 

Some description

Situationsplan

 

Some description

Zoom med tunnel og grønt bælte

 

Some description

Visualisering af landmark set fra motorvejen

 

Some description

Ny 'gårdbebyggelse' mellem indfaldsvej og overdrev

 

Some description

I visualiseringen ses hvordan naturen trækkes ind og er synlig fra vej og bebyggelse

 

Some description

 

Some description

Snit i landskabet

 

Some description

Snit i terræn ved friluftcenter

 

Some description

Snit ved friluftcenter

 

Some description

Snit i landskab omkring overdrevet

 

Some description

Snit med shelters

 

Some description

Referencefotos af landskabelige overdrev

 

Some description

Landmark

 

Some description

 Friluftcenter

 

Some description

Shelter

 

Some description

Visualisering af landmark og aktiviteter omkring

 

Some description

 

Some description

Udviklingsproces fra 2012 til 2020 

Danish Russian