<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Fremtidens Fredensborg

Planlægning og byrumsdesign

2014

sted | Fredensborg, Nordsjælland

opgave | Prækvalificeret projekt- og planlægningsopgave

bygherre | Realdania, Fredensborg Kommune

areal | 275.000 m2

år | 2014

samarbejde | TRANSFORM, NIRAS, Konsulent Rikke Stenbro, Konsulent Jens Christian Pasgaard

medarbejdere | Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Daniela Lehner, Eriko Maekawa, Luyao Kong, 

 

 

Fremtidens Fredensborg skaber en ny sammenhæng mellem slot, slotspark og by. 

I det centrale koblingspunkt, hvor by og slot mødes, placeres et nyt ”visitor center”, der på én gang er bygning, byplads og landskab. En ny indretning af byens handelsstrøg giver plads til træer i gaden og styrker koblingen til den grønne slotspark. Byens mange små pladser bearbejdes så de alle kommer til at rumme både grønne og blå elementer, og dermed styrker Fredensborgs stærke karakter som den grønne slotsby ved søen. Langedam kobles sammen med biografens udearealer, og med anlægget omkring visitor center, og det grønne område omkring Langedam indrettes med en række mindre "lege-stationer", der tager udgangspunkt i det magiske og landskabelige ballet-univers som er skabt af det berømte bysbarn Bournonville.

Se Leg i Parc de Bournonville her.

 

Some description

Visualisering af Slotsalléen med Dr. Ingrids Plads og visitor center t.h.

 

Some description

Fredensborg i relation til Kongernes Nordsjælland

 

Some description

Infrastruktur - analyse af veje og stier som kulturarv

 

Some description

Infrastruktur - analyse af veje og stier som kulturarv 

 

Some description

Byens kulturbærende infrastruktur tilføjes nye sammenkoblinger 

 

Some description

Diagram, sammenkobling af parkens stinet og byens net

 

Some description

Diagram af grønne strukturer. Bymidtens ar heles.

 

Some description

Diagram af grønne strukturer og stinet. Eksisterende og stærkt kulturbærende stinet forstærkes med enkelte nye forbindelser.

 

Some description

Oversigtsplan, slot, park og by

 

Some description

Situationsplan, Jernbanegade og Langedam

 

Some description

Længdesnit gennem Jernbanegade

 

Some description

Zoom af snit omkring slottet

 

Some description

Plan af Dronning Ingrids Plads med visitorcenter

 

Some description

Aksonometri af Dronning Ingrids plads med visitorcenter

 

Some description

Snit af Dronning Ingrids plads med visitorcenter

 

Some description

Visualisering af visitorcenteret, efterår

 

Some description

Visualisering af Dronning Ingrids Plads, sensommer

 

Some description

Planudsnit af Jernbanegade

 

Some description

Planudsnit af Jernbanegade, variation mellem sommer og vintersituation

 

Some description

Vinter- og sommerprogram, fra parkering til boder og byliv.

 

Some description

Efterårsstemning i Jernbanegade 

 

Some description

Sommerstemning i Jernbanegade 

 

Some description

Planudsnit af Kulturtorv, hvor biblioteket flyttes ned og bliver en aktiv del af bylivet

 

Some description

Aksonometri af Kulturtorvet, lille plads giver rolige rammer for byliv

 

Some description

Opstalt af Kulturtorvet

 

Some description

Planudsnit af Storetorv - det nye food-corner - med restauranter og take-away

 

Some description

Aksonometri af Storetorv. Træer og ny nivellering binder pladsen bedre sammen med byen

 

Some description

Opstalt af Storetorv

 

Some description

Planudsnit af ‘Pausen’. Lille bylomme

 

Some description

Aksonometri af ‘Pausen’

 

Some description

Opstalt af ‘Pausen’

 

Some description

Planudsnit af Langedam. Drømmen om en legeplads som hommage a Bournonville.

 

Some description

Snit i Parc de Bournonville  - spejlsalen som det magiske univers fra  ‘sylfiden’

 

Some description

Collage af leg i Parc de Bournonville - spejlsalen og ‘sylfiden’

 

Some description

Snit i Parc de Bournonville - spejlbassin og regnbuer i tågen

 

Some description

Snit i Parc de Bournonville - sejlskibe med inspiration fra ‘brudefærden i hardanger’

 

Some description

Snit i Parc de Bournonville  - dansegulvet - lyseffekter i natten

 

Some description

Jernbanegade møder Langedam, Parc de Bournonville - introduceres med en sky af vand - inspireret af ‘Sylfiden’

 

Some description

Snit i Parc de Bournonville  - ‘musikken’ kobles med bevægelse

 

Some description

Snit i Parc de Bournonville  - ‘barren’ bliver et udendørs bevægelsesrum

 

Some description

Snit i Parc de Bournonville  - grotten fra ‘Et folkesagn’

Danish Russian