<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Gårdhave

Gårdrenovering ved ombygget byhus

2011

sted | Vesterbrograde, Aarhus

opgave | Projektopgave

bygherre | Tommy Ladegaard Rand

areal | 200 m2

år | 2010-2011

samarbejde | renovate.dk

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Eriko Maekawa

 

 

I forbindelse med ombygning og udvidelse af et byhus i Vesterbrogade, er gårdrummet også renoveret.

Den del af gården der hører til opgangen, blev oprindelig brugt dels til cykler og dels til passage.

Den nye gård ændrer stemningen fra grå pasage til frodigt gårdmiljø.

For at bevare pladsen i gården, er der arbejdet med 'flad-begrønning'. Det er stedsegrønne klatreplanter og slyngende klematisser, som syner af meget når de breder sig på gardens facader, men som optager meget lidt plads i den trange gård.

For at skabe en fornemmelse af privathed, er enkelte letløvede træer indføjet på de steder, hvor de ikke hindrer passage.

 

Some description

Status før ombygning

 

Some description

Intentioner - At skabe bedre privatsfære og forhindre indsigt - At ændre stemning fra grå passage til frodig baggård

 

Some description

Der er arbejdet med 'flad begrønning' og letløvede træer, som ikke optager gårdrummets knappe plads 

 

Some description

Reference fotos af plantevalg

 

Some description

Plan af gårdrum

 

Danish Russian